Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı ( CD İlaveli )

Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı ( CD İlaveli )Kendini Değerlendirme Envanteri; ortaöğretimde olan, yükseköğretimde fakülte/bölüm seçme durumunda olan öğrencilerin kişilik özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeleri amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Envanterde yirmi üç özellik tanımlanmış olup, bunların her biri… Continue Reading

Hayatta Kalma / Herkes İçin

Hayatta Kalma / Herkes İçin“Herkes İçin” serisi, sırt çantası ya da botlar gibi, pek çok insanın kamp hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu kitaplar, yılların deneyimini hem ucuz, hem de rahat taşınabilir bir şekilde sizlere sunuyor. Yapmak istediğiniz şey, bir… Continue Reading

OKAP Okullarda Afete Hazırlık El Kitabı

OKAP Okullarda Afete Hazırlık El KitabıAFETLERE HAZIR MIYIZ?Bilgi hayat kurtarır! Boyut Yayıncılık, sosyal sorumluluğun güçlendirilmesi yönünde oldukça önemli bir adım olan “Okullarda Afete Hazırlık El Kitabı”nı okuyucuyla buluşturuyor.Öğrenciler, öğretmenler ve tüm okul personeli için bir başvuru kaynağı niteliğindeki çalışma, örnekler… Continue Reading

Tüketici El Kitabı

Tüketici El KitabıKanun; satıcılar, sağlayıcılar ve kredi veren kuruluşların güçlü olduğu dikkate alınarak tüketicinin haklarının korunması için hazırlanmıştır. Satıcıların satıştan sonra yükümlüklerinin yerine getirmeyerek alıcıların haklarına kulak tıkayarak tüketicilerin mağduriyetine sebep oldukları saptanmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerekli özen gösterilmemiş,… Continue Reading

Toplu Yapı Yöneticisinin El Kitabı

Toplu Yapı Yöneticisinin El KitabıToplu Yapı, Site, Blok, İş Merkezi ve Ticaret Merkezlerinde hangi sıfatla olursa olsun oturanların, yöneticilerin, denetçilerin, kapıcıların, devre mülk hakkı sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan bu kitapta aşağıdaki konuları bulacaksınız. TOPLU YAPILARIN YÖNETİMİ* Bağımsız Bölüm Maliklerinin… Continue Reading

Türkçe-Arapça / Arapça-Türkçe Cep Lügatı

Türkçe-Arapça / Arapça-Türkçe Cep Lügatıİslam medeniyeti dairesine giren eserlerden seçme metinler yapılarak hazırlanan bu eser okurun hem Arapça dilini geliştirirken aynı zamanda klasik metinlerin dünyasına girmeye yardımcı olmaktadır.

İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı

İnsan Kaynakları Yöneticisinin El KitabıKonu 1: İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı Konu 2: İnsan Kaynakları İş Analizleri Konu 3: İnsan Kaynakları Yönetiminde Planlama Konu 4: İnsan Kaynaklarında İşe Alma Süreci Konu 5: İş Sözleşmesinin Yapılması Konu 6: İnsan Kaynaklarında Oryantasyon ve… Continue Reading