Türk-Ermeni Sorunu Bibliyografyası

Türk-Ermeni Sorunu BibliyografyasıDillerden düşmeyen bir mesele ile ilgili yeni bir kitap daha; ancak bu seferkinin özelliği,kitapların kitabı olması.Araştırmacının ifadesiyle 1870’lerden günümüze dek Türk-Ermeni sorunu üzerine yazılmış çeşitli dillerdeki bütün önemli kaynakları bir araya getirmeyi amaçlayan bu bibliyografya,ağırlıklı olarak birincil kaynaklar,anılar,monografiler… Continue Reading

F.Çiçek Derman Bibliyografyası

F.Çiçek Derman BibliyografyasıBibliyografyalar, kitaptan pula ve haritalara, müzik kayıtlarından basılı sanat eserlerine uzanan bir yelpazede, her türü belgenin künyeleriyle birlikte kaydı olduğu için, temel danışma kaynaklarından biri sayılır. Hazırlandıkları yayınların mevcudiyetinin tespiti, varsa bibliyografik kimliğinin belirlenmesi; bazen bunların nerede bulunabileceklerinin… Continue Reading

Terim Sözlükleri ve Çalışmaları İle İlgili Bibliyografya

Terim Sözlükleri ve Çalışmaları İle İlgili BibliyografyaEserde çeşitli bilim dalları ve sanat kollarıyla ilgili bibliyografyanın bir araya getirilmesi, mevcut yayınlardan ilgililerin haberdar edilmesi, terim çalışmalarına kaynak teşkil edecek bir yayın ortaya konulması amaç edinilmiştir. Türk Dil Kurumunda, özel veya resmî… Continue Reading

Keşfu’z- Zunün (5 Cilt Takım)

Keşfu’z- Zunün (5 Cilt Takım)Kâtip Çelebi 1609’da İstanbul’da doğmuş ve 1656’da orada vefat etmiştir. Asıl adı Abdullah’tır, Hacı Halife olarak da anılır. İyi bir eğitim gördü ve babası gibi devlet memuru oldu. Ordu ile birlikte çeşitli seferlere katıldı, bu arada… Continue Reading

A.Süheyl Ünver Bibliyografyası

A.Süheyl Ünver BibliyografyasıGülbün MesaraA. Süheyl Ünver’in 1986 yılında vefatından sonra geçen süre içerisinde onun eserleri ile ilgili bazı büyük yayın faaliyetleri olmuştur. Bunların en başta geleni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından 1995 yılında ilki basılan ve Ünver’in… Continue Reading

Ermeni Harfli Türkçe Metinler / Ermeni Kaynaklardan Tarihe Katkılar-II

Ermeni Harfli Türkçe Metinler / Ermeni Kaynaklardan Tarihe Katkılar-IITürkçenin yazımında kullanılan alfabelerden biri de Ermeni alfabesidir. Türkçenin Ermeni harfleriyle yazımı, günlük yaşamda Türçe konuşan, Ermeniceyi ya hiç bilmeyen ya da çok az bilen Ermeni nüfusla yazı yoluyla iletişim kurmanın ve… Continue Reading