İş Cinayetleri Almanağı 2017

İş Cinayetleri Almanağı 20172017’de basına yansıyan haberlerden derleyebildiğimiz kadarıyla en az 1947 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerin en az 51’i çocuktu. Her gün onlarca işçi akut iş cinayetleri ya da meslek hastalıkları nedeniyle çalışırken hayatını kaybediyor. Gerçekleşen iş cinayetlerinin… Continue Reading

Almanac 2017 (İngilizce)

Almanac 2017 (İngilizce)AA’nın 2017 yılındaki en önemli haberleri gün gün derlediği, en özel fotoğraflarıyla birleştirdiği ve 3 dilde birden yayınladığı özel çalışması, temel bir kaynak eser niteliğinde. AA’nın zengin haber ve fotoğraf arşivinden yararlanılarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan 2017… Continue Reading