Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri

Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri“Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri” kitabı, coğrafya, coğrafya ve fen bilimleri öğretmenliği, klimatoloji, hidroloji, biyoloji, ekoloji, fizik, çevre, deniz ve yer bilimleri, mimarlık ile meteoroloji, ziraat, orman, inşaat, jeoloji, hidrojeoloji ve… Continue Reading

Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri

Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri“Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri” kitabı, coğrafya, coğrafya ve fen bilimleri öğretmenliği, klimatoloji, hidroloji, biyoloji, ekoloji, fizik, çevre, deniz ve yer bilimleri, mimarlık ile meteoroloji, ziraat, orman, inşaat, jeoloji, hidrojeoloji ve… Continue Reading

Türkiye Turizm Coğrafyası

Türkiye Turizm CoğrafyasıGünümüz çağdaş yaşamında insanlar kendilerini çevre sorunlarından gelen etkilerle karşı karşıya bulmaktadırlar. İnsanların tatile çıkmalarının başlıca nedenleri arasında ortam değişikliği, dinlenme, başkalarıyla iletişim kurma, bireysel özgürlüğünü yaşama ve sağlık gibi amaçlar bulunmaktadır. Özellikle ortam değişikliği, kentsel ve endüstriyel… Continue Reading

Türkiye Çevre Sorunları

Türkiye Çevre SorunlarıÇevre sorunları, insanoğlunun yeryüzünde yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkmış değil. İnsansız bir gezegende de, doğal işleyiş bazı olumsuz gelişmelere yol açabiliyordu. Örneğin, yanardağların püskürdüğü bazı gazlar doğal ortama büyük zararlar verebiliyordu; ormanlar kavruluyor, otlaklar kuruyor, yaban hayatı yok oluyordu.… Continue Reading

Yukarı Gediz Havzası’nın Bitki Coğrafyası

Kitabın ismi Yukarı Gediz Havzası’nın Bitki Coğrafyası dir.Kitap Yrd. Doç. Dr. Nurten Günal tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun… Continue Reading

Turizm Coğrafyası

Turizm CoğrafyasıTürkiye Genel ve Bölgeler Turizm CoğrafyasıTurizm faaliyetlerinin hızlı gelişmesinde; çalışma gün ve saatlerinin azalması, ücretli izin uygulamalarını yasal zemine oturtulması, sanayi devrimiyle birlikte ülke ve kişi gelirlerinin artması, ulaşım sistem ve araçlarındaki gelişmelerin çok uzak mesafeleri ulaşılabilir kılması gibi… Continue Reading

Genel Coğrafya

Genel CoğrafyaKitabın ilk basımı “Coğrafya Bilimi ve Coğrafya Öğretimine Giriş” ismiyle yayımlanmıştır. Bu kitap hem öğrencilere ve öğretmenlere hem de coğrafyaya ilgi duyan tüm okuyuculara coğrafyayı tanıtmak, benimsetmek ve sevdirmek için hazırlanmıştır. Kitabın içeriği ve konu kapsamları, daha kapsamlı coğrafi… Continue Reading

Çanakkale Boğazı Fiziki Coğrafyası

Kitabın ismi Çanakkale Boğazı Fiziki Coğrafyası dir.Kitap Rüştü Ilgar tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Ülkeler Coğrafyası

Ülkeler CoğrafyasıDünya üzerinde bugün sayıları 194’ü bağımısız olan ülkeleri ve bağımsızlığına kavuşmamış veya bağımsızlık mücadelesi içinde olan çok sayıdaki milletleri barındırmaktadır. Ve yine toplam sayıları 6.7 milyarı aşan insan kitlesini, hiçbir olumsuzluk görmemiş gibi, dünyamız; renk, dil, din ve mezhep… Continue Reading

Topografya – Ölçme Bilgisi

Topografya – Ölçme BilgisiÜlkemizde değişik amaçlar için farklı ölçeklerde haritalar üretilmektedir. Bu haritalar yeryüzüne dayalı her türlü projelendirme ve uygulamalarda değişik meslek elemanları tarafından kullanılmaktadır. Harita sektörünün haricindeki teknik elemanların, kullandıkları bu haritaların üretilmesi ile ilgili teknik esasları ve uygulama… Continue Reading