Sosyal Bilim Metodolojisi

Sosyal Bilim MetodolojisiSosyal bilim metodolojisinin temel prensiplerini özlü ve eleştirel bir biçimde anlamaya ve doğru olarak uygulamaya duyulan ihtiyacın motive ettiği bu kitap, en azından iki önemli özelliğinden dolayı Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarına belli bir katkı sağlayacağı düşünülerek Türkçe’ye çevrilmiştir.… Continue Reading

İslami İlimlerde Metodoloji (Usül) Meselesi 1

İslami İlimlerde Metodoloji (Usül) Meselesi 1İslâmî ilimlerin yeniden yapılanmasının tartışıldığı günümüzde önemli problemlerin başında Metodoloji Mes’elesi gelmektedir. İSAV tarafından “İslâmî İlimlerde Metodoloji Problemi” ana başlığı altında “Din Eğitimi, İslâm Felsefesi, Kelâm, İslâm Mezhepleri Tarihi, Tefsir, Hadis, İslâm Tarihi, İslâm Hukuku,… Continue Reading

Bilim Yöntemi

Bilim YöntemiBilim yöntemi; insan düşüncesinin, doğayı, toplumu, toplumlar arası ilişki ve çelişkileri bilmek, kavramak bakımından geliştirdiği en önemli bir düşünce yöntemidir. Fakat bilgi edinmede kullanılan en geçerli ve en sağlam yöntemdir. Bilim, ideoloji, resmi ideoloji, düşün yasakları, siyasal sistem, siyasal… Continue Reading

Yönetim Bilimi (Yöneylem Araştırması)

Kitabın ismi Yönetim Bilimi (Yöneylem Araştırması) dir.Kitap Yrd. Doç. Dr. Murat Ayanoğlu tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına… Continue Reading

İktisat Metodolojisi

Kitabın ismi İktisat Metodolojisi dir.Kitap Ömer Demir tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını sadece… Continue Reading

Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri

Bilimsel Araştırmalarda Hipotez TestleriBu kitap, bilimsel araştırma yapanların ihtiyaç duyacağı istatistiksel hipotez testlerini tanıtma,anlatma ve kullanım şekillerini gösterme amacını taşımaktadır.

Nitel Araştırma Yöntemleri

Nitel Araştırma YöntemleriSon çeyrek yüzyılda, nitel araştırma yöntemlerini konu edinen birçok makale ve kitap yazılmıştır. Bir başka ifadeyle -güncel bir paradigma olarak- nitel araştırma akademik çevrelerde giderek önem kazanmaya başlamıştır. Yeniden gözden geçirilmiş ve yayıma hazırlanan bu klâsik kitap; nitel… Continue Reading