Bilim Olarak Sosyal Teori

Bilim Olarak Sosyal TeoriBu kitap, bilim felsefesiyle ilgilenen bir sosyolog ile sosyal bilimler ve bilimsel yönteme ilişkin sorunlarla ilgilenen bir felsefeci tarafından yazılmıştır. Kitapta, sosyal yaşamın bilimsel incelemesinin nasıl yapılabileceği üzerine yeni bir bakış sunulmaktadır. Kitap üç kısıma ayrılmıştır. İlk… Continue Reading

Uygulamalı Sosyal Araştırma & SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları

Uygulamalı Sosyal Araştırma & SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları“Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metot ve Teknikleri” adlı kitabımızın “Söz Başı”nda: “Zaman içerisinde meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin tenkit ve ikazlarının kusurların giderilmesinde yol gösterici olacağına inanıyoruz” demiştik. İkazların değerlendirilmesi bizi öyle bir… Continue Reading

Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi & Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı

Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi & Yazımın Sosyal Organizasyonu KuramıAkademik dünya nasıl işler? Yazmak ve yayın yapmak bu dünyada nasıl bir yer kaplar? Siz, bu dünyada ne tür bir rol almak istiyorsunuz? Yazma ve yayın yapma biçiminiz, seçtiğiniz rolü oynayıp oynayamayacağınızı… Continue Reading

Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz

Araştırma Yöntemleri Desen ve AnalizAraştırma Yöntemleri:Desen ve Analiz kitabı,araştırma sürecini başından sonuna kadar,detaylı bir biçimde ve örneklerle ele alan bir referans kaynağıdır.Araştırma ile ilgili kaynaklar genellikle okuyucunun bu konuda belli bir ön bilgiye sahip olduğunu var sayar. Ancak,her zaman bu… Continue Reading

Araştırma Yöntemleri

Araştırma YöntemleriAraştırma YöntemleriBu kitap, birçok kaynaktan gelen ancak anlamlandırılması giderek zorlaşan verilerin anlamlandırılması ve karar destek için kullanılabilir hale getirme süreci olan araştırma yöntemlerinin temellerini açıklamayı amaçlamaktadır. Özellikle sosyal bilimler araştırmalarından gelen örneklerle; araştırma planlaması, araştırma modellemesi, örnekleme, veri toplama… Continue Reading

Fen ve Sağlık Bilimleri Alanlarında SPSS Uygulamalı Veri Analizi

Kitabın ismi Fen ve Sağlık Bilimleri Alanlarında SPSS Uygulamalı Veri Analizi dir.Kitap Prof. Dr. Murat Çimen tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren,… Continue Reading

Karşılaştımalı Endüstri İlişkileri

Karşılaştımalı Endüstri İlişkileriBu kitabın konusunu farklı özelliklere sahip ülke örneklerinin endüstri ilişkileri sistemlerinin araştırılması oluşturmaktadır. Kitabın düzenlenmesinde yatay karşılaştırma yöntemi kullanılmış olup her ülke örneği endüstri ilişkileri ile ilgili konu başlıkları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kitabın ilk bölümünde endüstri ilişkileri ve karşılaştırmalı… Continue Reading

Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem

Sosyal Bilim, Etik ve YöntemBilgİ, modem dönemde niteliksel bir dönüşüme uğramış ve bu dönüşüm, yöntem ekseninde biçimlenmiştir. Bilgi, değer, varlık arasındaki geçişlilik ve tümel hakikat fikri ile bilimin belirleyici olduğu yeni bir doğru sistemi yer değiştirmiştir. Yeni doğru sistemi, bilim… Continue Reading

Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımlar

Kitabın ismi Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımlar dir.Kitap Yard. Doç. Dr. Kazım Yıldırım tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun… Continue Reading

Yeni Toplum İyi Toplum & Sosyal Politikanın Fikri Temelleri

Yeni Toplum İyi Toplum & Sosyal Politikanın Fikri Temelleriİyi Bir Toplumun Temeltaşları (Olmazsa Olmazları): Eşitlik, Özgürlük, Demokrasi, Adalet Ve Sosyal Adalet Toplumu Kötü Yapan Özellikler: Yoksulluk, Cehalet, Bakımsızlık, Hastalık Sosyal Politika Olgusunu Hazırlayan Tarihi Koşullar: Pre-Kapitalist Dönemin Özellikleri, Feodalizmden Kapitalizme,… Continue Reading