Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik

Kitabın ismi Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar… Continue Reading

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:13-14 Yıl:2013 -Demokrasi

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:13-14 Yıl:2013 -DemokrasiDipnot Dergisi önemli tartışma konularına mercek tutmaya devam ediyor. Dipnot’un merceğinde bu sefer “Demokrasi” konusu var. Ülke gündeminin demokrasinin temel enstrümanı olan seçimlere kilitlendiği bugünlerde iğdiş edilen demokrasi kavramına yeniden bakmak elzem… Continue Reading

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:17-18 Yıl:2014 – İktidar

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:17-18 Yıl:2014 – İktidarİçinde bulunduğumuz coğrafyada iktidarın ve araçlarının halklar üzerinde yarattığı tahakküm ortadadır. Bu tahakküm “iktidar zehirlenmesi” ya da “belli bir liderin kişilik problemi, hırsları” ile açıklanamayacak derecede girift bir yapı sunmaktadır. Bu… Continue Reading

Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik

Kitabın ismi Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar… Continue Reading

Dipnot Ocak-Şubat-Mart 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:8 Yıl: 2012 – Ekoloji

Dipnot Ocak-Şubat-Mart 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:8 Yıl: 2012 – EkolojiDipnot Dergisi’nin 8. Sayısı, Ekoloji başlıklı dosyasıyla okuyucularıyla buluştu. Kapitalist modernitenin taşıyıcı kolonlarını tek tek açık ederek gündemine alan dergi, bu kez sistem karşıtı hareketler tarafından dahi, uzun yıllar… Continue Reading