Felsefelogos Sayı: 52 / Rose Luxemburg

Felsefelogos Sayı: 52 / Rose LuxemburgFelsefe Logos’un bu sayısı “Rosa Luxemburg” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek” Rosa Luxemburg ve “Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı”, Michael R. Kratke “Rosa Luxemburg’un Emperyalizm Çözümlemesi ve Politik Ekonomi Eleştirisine Katkısı”, Helmut Dahmer”Rosa Luxemburg ve… Continue Reading

Felsefelogos Sayı: 43 / Din ve Devlet

Felsefelogos Sayı: 43 / Din ve DevletFelsefe Logos’un bu sayısı “Din ve Devlet” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek “Din Halkın Afyonudur: Marx Aslında Ne Diyor”, Hamdi Bravo “Nietzsche’de Güç İstencinin Görünümü Olarak Din”, Örsan Öymen “Hume’ün Agnotizmi ve Nietzche’nin Ataizmi… Continue Reading

Felsefelogos Sayı: 42 / Marksizm ve Evrim

Felsefelogos Sayı: 42 / Marksizm ve EvrimFelsefe Logos’un bu sayısı “Marksizm ve Evrim” adını taşıyor. Kitapta, Beno Kuryel “Bir Kültür olarak Matematiksel Düşüncenin Evrimi”, Terence Ball “Marx ve Darvin: Yeniden Bir Değerlendirme” Mitchell Aboulafi “Engels, Darvin ve Hegel’in Olumsallık Düşüncesi”,… Continue Reading

Felsefelogos Sayı: 39 / Başkaldırı

Felsefelogos Sayı: 39 / BaşkaldırıFelsefe Logos’un bu sayısı “Başkaldırı” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek ”Milli Marş, anadili ve entarnasyonal”, M. Hanifi Macit “Otoritenin reddi: max stirner ve egoist bir başkaldırı”, Mehmet Şiray “Edebiyat ve Felsefe: antonin artaud ve George bataille’da… Continue Reading

Felsefelogos Sayı: 45 / İnanç

Felsefelogos Sayı: 45 / İnançFelsefe Logos’un bu sayısı “İnanç” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek ‘Aşkın Karadayı‘nınArkasından’, Aşkın Karadayı ‘Farkedilemeyen’ – ‘ Savaş ve Felsefe’, Aslı Çavuşoğlu ‘Bir Tutarsızlık Dizgesi: Jeremy Bentham‘ın İnanç Konusundaki Görüşleri’, Tanzer Yakar ‘Wittgenstein: Bir Tavır Olarak… Continue Reading

Felsefelogos Sayı: 50 / Mekan

Felsefelogos Sayı: 50 / MekanFelsefe Logos’un bu sayısı “İnanç” adını taşıyor. Kitapta, Sezgi Durgun” Gaila’dan Google Earth’a”, Georg Simmel “Köprü ve Kapı”,Elif Ergün “Foucault Düşüncesinde Mekan’ın Politikası”, Paul Virilio “Apaçık Kent”, Tanzer Yakar “Başka Mekanlar”, Melike Durmaz “Koinonia kavramı ve… Continue Reading

Felsefelogos Sayı: 53 / Eleştirel Teori

Felsefelogos Sayı: 53 / Eleştirel TeoriFelsefe Logos’un bu sayısı “Rosa Luxemburg” adını taşıyor. Dergide ; Max Horkheimer “Toplum Felsefesinin mevcut durumu ve bir toplumsal araştırma enstitüsünün görevleri”, Theodor W.Adorno “Bir araştırma ocağı”, Walter Benjamin “ Özgür bir alman araştırma Enstitüsü”,… Continue Reading

Felsefelogos Sayı: 51 / Beden

Kitabın ismi Felsefelogos Sayı: 51 / Beden dir.Kitap Kollektif tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Felsefelogos Sayı: 46 / Cinsel Azınlıklar

Kitabın ismi Felsefelogos Sayı: 46 / Cinsel Azınlıklar dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Felsefelogos Sayı: 48 / Gramsci -II

Kitabın ismi Felsefelogos Sayı: 48 / Gramsci -II dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading