Karadeniz Araştırmaları Sayı: 12 Kış 2007

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 12 Kış 2007İsrafil Babacan: Şebinkarahisarlı Abdi Bey’in Türklükle İlgili Manzumesi Nadejda Chirli: Ermeni Kıpçakçasında Edat Gibi Kullanılan İsimler Durdu Mehmet Burak: Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Ermeni Faaliyetlerinden Kısa Bir Kesit Kader Özlem: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Romanya’nın… Continue Reading

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 11 Güz 2006

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 11 Güz 2006Adile M. Emirova: Bekir Çobanzade’nin Dil Bilimi Anlayışı Osman Fikri Sertkaya: Kırım’ın İlhakına Dair Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Ferman Hüseyin Çınar: Hacı I. Selim Giray Han ve Çiftlik Vakıfları Merthan Dündar: Kırım Milli Mücadele Tarihdeki Bir… Continue Reading

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 9 Bahar 2006

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 9 Bahar 2006Ahmet Gündüz: 19. Yüzyıl Osmanlı Reformlarında Etkili Olan Sosyal, Ekonomik, Politik ve Askeri FaktörlerAli Gürsel: Saray-Hükümet, İngiltere, Mustafa Kemal ve Anadolu’ya YolculukÜlkü Çalışkan: Türk Kurtuluş Savaşında Sovyet Rusya’nın Mali ve Askeri YadımlarıNazım Kuruca: Giresun Tarih… Continue Reading

Karadeniz Araştırmaları Sayı:15 Güz 2007

Kitabın ismi Karadeniz Araştırmaları Sayı:15 Güz 2007 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

Karadeniz Araştırmaları Sayı:6 Yaz 2005

Kitabın ismi Karadeniz Araştırmaları Sayı:6 Yaz 2005 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

Karadeniz Araştırmaları Sayı:1 Bahar 2004

Kitabın ismi Karadeniz Araştırmaları Sayı:1 Bahar 2004 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

Karadeniz Araştırmaları Sayı:2 Yaz 2004

Kitabın ismi Karadeniz Araştırmaları Sayı:2 Yaz 2004 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

Karadeniz Araştırmaları Sayı:4 Kış 2005

Kitabın ismi Karadeniz Araştırmaları Sayı:4 Kış 2005 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading