Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 27. Kitap Güz 2017

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 27. Kitap Güz 2017Öz-Bilinç: Arzu ve Tanınma | Serkan Günay Hegel’in Tinin Fenomenolojisi’nde Ölüm ile Olumsuzlama İlişkisi: Kojève’in Okuması Işığında Ölümün Merkeziliği Sorusu | Maya Mandalinci Bir Biçim Sorunu Olarak Hegel’in Saltık Bilgisi | Erdem Baykal Hegel’in Antigone… Continue Reading