Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı: 4 Mart-Nisan 2011

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı: 4 Mart-Nisan 2011Şiir’den Dergisi, 4. sayısının soruşturma konusunu “Modern Şiir, Ülkemizdeki Yazılma Süreci ve Şiir Ortamı” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruları Gerard Augustin, Murat Üstübal ve Ömer Erdem yanıtladı. Müesser Yeniay’ın dergilerle söyleştiği… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:3 Ocak-Şubat 2011

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:3 Ocak-Şubat 2011Şiir’den Dergisi, 3. sayısının soruşturma konusunu “Modern şiirde anlam ve anlamlandırma” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruları Doğan Özlem, Nizamettin Uğur ve Mahmut Temizyürek yanıtladı. Müesser Yeniay’ın dergilerle söyleştiği köşemizin konuğuysa Kitap-lık Dergisi’nden… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:1 Eylül-Ekim 2010

Kitabın ismi Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:1 Eylül-Ekim 2010 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:2 Kasım-Aralık 2010

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:2 Kasım-Aralık 2010Şiir’den Dergisi, 2. sayısının soruşturma konusunu “Dergiler, Yıllıklar ve Şiirde Eleştiri” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruları Sabit Kemal Bayıldıran, Sennur Sezer, Semih Gümüş, Selim Temo ve Mehmet Can Doğan yanıtladı. Müesser Yeniay’ın… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:9 Ocak-Şubat 2012

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:9 Ocak-Şubat 2012Şiirden dergisinin, 9. sayısının dosya konusu geçen sayıdan devam eden “Şiir ve Hakikat”. Şiirden dergisi ülkemizde bir ilki gerçekleştiriyor. Bu sayıdan itibaren derginin dosya konuları hakkında yöneltilen soruları başka ülkelerden şairler de yanıtlayacak.… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:256 Kasım-Aralık 2014

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:256 Kasım-Aralık 2014Şiirden Dergisini yayımlamaya başladığımızda amaçlarımızdan biri de diğer ülkelerin şairleri ile samimi i-lişkiler kurmak, karşılıklı şiir çevirmek ve yazı yayımlamaktı. İkinci amacımıza çeviri güçlükleri sebebiyle tam olarak ulaşmış olmasak da ilk amacımız gerçekleşmiş… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:25 Eylül-Ekim 2014

Kitabın ismi Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:25 Eylül-Ekim 2014 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:6 Temmuz – Ağustos 2011

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:6 Temmuz – Ağustos 2011Şiir’den Dergisi’nin 6. Sayısında; Şiir’den Dergisi, 6. sayısının soruşturma konusunu “Şairler Aktif Siyaset Yapmalılar mı?” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruları Sina Akyol, Gültekin Emre, Enis Akın yanıtladı. Metin Cengiz de… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:13 Eylül-Ekim 2012

Kitabın ismi Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:13 Eylül-Ekim 2012 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:37 Eylül-Ekim 2016

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:37 Eylül-Ekim 2016Şiirden Dergisinin 37. sayısında 1. dosya Yusuf Alper editörlüğünde “Şiir ve psikodinamik açıdan şair”. Dosya konusunu Celâl Soycan ve Yusuf Alper yazdılar. İkinci dosya Celâl Soycan şiiri üstüne. Dosya konusuyla ilgili yazılar Yavuz… Continue Reading