Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:6 Temmuz – Ağustos 2011

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:6 Temmuz – Ağustos 2011Şiir’den Dergisi’nin 6. Sayısında; Şiir’den Dergisi, 6. sayısının soruşturma konusunu “Şairler Aktif Siyaset Yapmalılar mı?” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruları Sina Akyol, Gültekin Emre, Enis Akın yanıtladı. Metin Cengiz de… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:13 Eylül-Ekim 2012

Kitabın ismi Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:13 Eylül-Ekim 2012 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:37 Eylül-Ekim 2016

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:37 Eylül-Ekim 2016Şiirden Dergisinin 37. sayısında 1. dosya Yusuf Alper editörlüğünde “Şiir ve psikodinamik açıdan şair”. Dosya konusunu Celâl Soycan ve Yusuf Alper yazdılar. İkinci dosya Celâl Soycan şiiri üstüne. Dosya konusuyla ilgili yazılar Yavuz… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:28 Mart-Nisan 2015

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:28 Mart-Nisan 2015Şiirden Dergisi şiir çevrelerinde gerek dosyalarıyla, gerek eleştiri yazılarıyla git-tikçe gereken haklı ilgiyi topluyor üstüne. Ancak beraberinde bir tepkiyi geliştirdiğini de biliyoruz. Bunun sebeplerini anlamak güç olmasa gerek. Ülkemizde yazılan şiir seksenli yıllarla… Continue Reading