Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:32 Kasım Aralık 2015

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:32 Kasım Aralık 2015Türkiye’de şiir bilinci bundan bir yirmi yıl öncesine göre görece olarak oldukça ileri bir durumda. Öyle azımsanacak bir geliş-me değil bu. Bizzat edebiyat ve şiir çevresi içinde, çok az sayıda insan tarafından… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:11 Mayıs-Haziran 2012

Kitabın ismi Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:11 Mayıs-Haziran 2012 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:18 Temmuz – Ağustos 2013

Kitabın ismi Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:18 Temmuz – Ağustos 2013 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:1 Eylül-Ekim 2010

Kitabın ismi Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:1 Eylül-Ekim 2010 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:38 Kasım-Aralık 2016

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:38 Kasım-Aralık 2016Şiirden Dergisinin 38. sayısında 1. dosya “Şiir ve Çeviri”. Dosya konusunu Metin Cengiz, Cemal Sakallı, Aytekin Karaçoban, Yeliz Altunel ve Müesser Yeniay yazdılar. İkinci dosya Yavuz Özdem şiiri üstüne. Dosya konusuyla ilgili yazılar… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:8 Kasım-Aralık 2011

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:8 Kasım-Aralık 2011Şiirden dergisinin boyutu büyüdü, sayfa tasarımı baştan aşağıya değişti. Bu değişimde Turgut Çeviker’in öneri ve eleştirilerinin katkısı büyük. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şiirden dergisi, 8. sayısının dosya konusunu “Şiir ve Hakikat” olarak belirledi, Metin… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:7 Eylül-Ekim 2011

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:7 Eylül-Ekim 2011Şiirden Dergisi, 7. sayısının soruşturma konusunu “Gerçek, Gerçeklik ve Şiir” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruyu İsmail Mert Başat, Ahmet Ada ve Onur Bilge Kula yanıtladı. Metin Cengiz de soruşturma paralelindeki “Şiir, Gerçek… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı: 4 Mart-Nisan 2011

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı: 4 Mart-Nisan 2011Şiir’den Dergisi, 4. sayısının soruşturma konusunu “Modern Şiir, Ülkemizdeki Yazılma Süreci ve Şiir Ortamı” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruları Gerard Augustin, Murat Üstübal ve Ömer Erdem yanıtladı. Müesser Yeniay’ın dergilerle söyleştiği… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:3 Ocak-Şubat 2011

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:3 Ocak-Şubat 2011Şiir’den Dergisi, 3. sayısının soruşturma konusunu “Modern şiirde anlam ve anlamlandırma” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruları Doğan Özlem, Nizamettin Uğur ve Mahmut Temizyürek yanıtladı. Müesser Yeniay’ın dergilerle söyleştiği köşemizin konuğuysa Kitap-lık Dergisi’nden… Continue Reading

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:256 Kasım-Aralık 2014

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:256 Kasım-Aralık 2014Şiirden Dergisini yayımlamaya başladığımızda amaçlarımızdan biri de diğer ülkelerin şairleri ile samimi i-lişkiler kurmak, karşılıklı şiir çevirmek ve yazı yayımlamaktı. İkinci amacımıza çeviri güçlükleri sebebiyle tam olarak ulaşmış olmasak da ilk amacımız gerçekleşmiş… Continue Reading