Sosyologca Sayı:10 Haziran-Aralık 2015

Sosyologca Sayı:10 Haziran-Aralık 2015Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları:  Türkiye Eksenli Yeni Küreselleşme* Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • Düzenin Yabancılaşması ve Küresel Barbarlık ÇağınaGiriş: Devletsiz/Toplumsuz Toplumsallaşma, Teslimiyetçi Kendiliğindenlik ve Kaos Eleştirisi * Ertan Eğribel • Türkiye Eksenli Küreselleşme ve Sosyoloji: Anadolu Türklüğünün Tarihi Zenginlik… Continue Reading

Sosyologca Ocak-Haziran 2015 / Sayı 9

Sosyologca Ocak-Haziran 2015 / Sayı 9Sosyologca ilk sayısından itibaren çeşitli konularda eleştirel, bazıları tarafından « kötümser » olarak tanımlanan bir dünya tablosu ortaya koydu. Bu anlamda hangi konuyu ele alırsak alalım kendimizi « sefaletin sosyolojisi » diyebileceğimiz, küresel olarak dayatılan, reel bir alan içine… Continue Reading

Sosyologca Temmuz-Aralık 2013 / Sayı 6

Sosyologca Temmuz-Aralık 2013 / Sayı 6Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Küresel Kalpazanlık ve Mutlaklaştırılan Kimlikler-ÖtekileştirmeErtan Eğribel-Ufuk Özcan • Küresel Kalpazanlık: Küresel-Ortaçağ’a Geçiş DönemindeToplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi ve Kurmacanın Rolü Ertan Eğribel • Küreselleşerek Yerli Olmanın Şaşkınlığı veya Kemal Tahir’i İşe Yaramaz Hale Getirmenin… Continue Reading

Sosyologca Ocak-Haziran 2014 / Sayı 7

Kitabın ismi Sosyologca Ocak-Haziran 2014 / Sayı 7 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Sosyologca Temmuz-Aralık 2011 / Sayı 2

Kitabın ismi Sosyologca Temmuz-Aralık 2011 / Sayı 2 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Sosyologca Sayı:13-14 Ekim 2017

Sosyologca Sayı:13-14 Ekim 2017Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • XXI. Yüzyıla Giriş: Küresel Düzenin ve Toplumsalın Birlikte Marjinalleşmesi ÜzerineErtan Eğribel • Postmodern Çatışma ve Güvenlik İdeolojisi: Kıyamet Savaşları ve İslamofobi H. Bayram Kaçmazoğlu • Müslüm Kabadayı’nın Öykülerinde Sosyolojik Temalar Ertan Eğribel • Sosyoloji ve… Continue Reading