Yedikıta Aylık Tarih, İlim ve Kültür Dergisi Sayı:101 Ocak 2017

Yedikıta Aylık Tarih, İlim ve Kültür Dergisi Sayı:101 Ocak 2017İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.) başlayarak insanlığa gönderilen peygamberler vasıtasıyla bizlere ilimler öğretilmişti. İnsanoğlu bilip öğrendiklerini kaybolmasın diye yazıya geçirdi. Zannettiğimizden daha uzun olan kitabın tarihi böylece başladı.… Continue Reading

Yedikıta Aylık Tarih, İlim ve Kültür Dergisi Sayı: 97 Eylül 2016

Kitabın ismi Yedikıta Aylık Tarih, İlim ve Kültür Dergisi Sayı: 97 Eylül 2016 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan,… Continue Reading

Yedikıta Aylık Tarih İlim ve Kültür Dergisi Sayı:122 Ekim 2018

Yedikıta Aylık Tarih İlim ve Kültür Dergisi Sayı:122 Ekim 2018Günümüz ticarî hayatının vazgeçilmezi fuarlar, bugüne nazaran geçmişte daha umumî ve ihtişamlı halde tertip edilmekteydi. Küresel sermayenin boy göstermeye başladığı 19. yüzyıl aynı zamanda bu ihtişamlı dünya fuarlarına da ev sahipliği… Continue Reading

Yedikıta Aylık Tarih İlim ve Kültür Dergisi Sayı:115 Mart 2018

Yedikıta Aylık Tarih İlim ve Kültür Dergisi Sayı:115 Mart 2018 Dünya üzerindeki sıcak savaş, ta Hz. Âdem (a.s.) devrinden beri envai çeşit silahla binlerce yıl sürdü. İnsanoğlu pek çok sebeple öldürdü ve öldü. Geçen asrın ilk yarısında, 30 yıl arayla… Continue Reading

Yedikıta Aylık Tarih İlim ve Kültür Dergisi Sayı:117 Mayıs 2018

Yedikıta Aylık Tarih İlim ve Kültür Dergisi Sayı:117 Mayıs 2018Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Kur’ân tercüme edilebilir mi ya da edilmeli mi?” tartışmaları yapılırken, Kur’ân-ı Kerîm’i Türkçeye tercüme teşebbüsleri başlamıştı bile… Fakat bu ilk tercümeler Arapçadan ve liyakatli kimseler tarafından yapılmadığı için… Continue Reading

Yedikıta Aylık Tarih İlim ve Kültür Dergisi Sayı:120 Ağustos 2018

Yedikıta Aylık Tarih İlim ve Kültür Dergisi Sayı:120 Ağustos 2018Müslüman kardeşliğinin ve İslâm’ın kuşatıcı vasfını göstermesi açısından bugünün Pakistan’ı ve dünün Hind diyarı, en güzel misallerdendir. 712 yılında 20 yaşındaki genç fatih Muhammed bin Kasım eliyle İslâm’ın ulaştığı bu toprakları… Continue Reading

Yedikıta Aylık Tarih, İlim ve Kültür Dergisi Sayı:100 Aralık 2016

Kitabın ismi Yedikıta Aylık Tarih, İlim ve Kültür Dergisi Sayı:100 Aralık 2016 dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun… Continue Reading