Karagöz ile Hacivat / Boşnakça Seçme Hikayeler

Karagöz ile Hacivat / Boşnakça Seçme HikayelerHadživat poziva Karađoza na scenu…HADŽIVAT         :Kamo sreća da imam prijatelja koji me može razumjeti, kome mogu reći svoju tugu.(Karađoz gleda kroz prozora.)KARAĐOZ           : Hadživate! Samo polako. Dijete spava kod kuće. Ono će se probuditi… Continue Reading

Evliya Çelebi / Boşnakça Seçme Hikayeler

Evliya Çelebi / Boşnakça Seçme HikayelerJednom davno Kralj Istanbula koji se zove Kanstantin je vjerovao u vatru. Grčki historičari njegovo pretvaranje na hrišćanstvo ovako objašnjavaju:Jednog dana Konstantin je saznao da on ima lepru. Koza i kose jadnog  čovjeka su ispali.… Continue Reading

Kutadgu Bilig / Boşnakça Seçme Hikayeler

Kutadgu Bilig / Boşnakça Seçme HikayelerZulum je gori vatra, izgori ko god da joj se približava.Zakon je voda. Ako teče, podiže blagoslov.Ne uzimajte tuđe imovine, ne prolivajte krv!Čovjek koji leži u samrtnoj postelji, stenje zbog ta dva grijeha.

Nutuk / Boşnakça Seçme Hikayeler

Nutuk / Boşnakça Seçme HikayelerStigao sam u Samsun 19. Maja 1919. godine.Opšta situacija i pogled države su ovako:U prvom svjetskom ratu savez u kojem je Osmansko carstvo također učestvovalo je poražen.Armija Osmanlije je potpisala težak sporazum o prekidu vatre.

Ömer Seyfettin / Boşnakça Seçme Hikayeler

Ömer Seyfettin / Boşnakça Seçme HikayelerSermet beg se okrenuo prema čuvaru iza njega, i rekao mu je:Gledaj! Ovdje ima još jedna prazna kuća.Bijela zgrada je sijala ispred borove šume, kao da je napravljena od mramora. Na gvozdenoj kapiji vrta kuće… Continue Reading

Yunus Emre / Boşnakça Seçme Hikayeler

Yunus Emre / Boşnakça Seçme HikayelerSlušajte me hej prijatelji!Najdragocjenija stvar je ljubav!Ona je neprocjenljivaPoštovana stvar je ljubav! Daje i zadovoljstvo i bolBacila je Hamzu na planinu KafMustafa je pun ljubaviVelika stvar je ljubav!

Alahimanet Bosno

Alahimanet BosnoU misaonom svijetu Bošnjaka nastala je istinska pomutnja kada su 1878. godine prepušteni upravi Austro-Ugarske. Osmanlije su se povlačile sa prostora Balkana zbog čega su Bošnjaci, kao muslimanska zajednica usred Evrope, osjećali se nezaštićeno. Čekati povratak Osmanlija donekle ih… Continue Reading

Kitab-ı Bosnevi İlmihal

Kitabın ismi Kitab-ı Bosnevi İlmihal dir.Kitap Medina Iljazagic Gürsu tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Nasreddin Hoca / Boşnakça Seçme Hikayeler

Nasreddin Hoca / Boşnakça Seçme HikayelerJednog dana Nasreddin Hodža je izgubio svoj prsten. On ga nije mogao naći bez obzira na to koliko je tražio. Na kraju je otišao u svoj dom i počeo gledati po kući. Njegova supruga ga… Continue Reading

Mesnevi’den Seçmeler (Türkçe-Boşnakça)

Kitabın ismi Mesnevi’den Seçmeler (Türkçe-Boşnakça) dir.Kitap Mevlana tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını sadece… Continue Reading