Yunus Emre Divanı / Korece Seçme Hikayeler

Yunus Emre Divanı / Korece Seçme Hikayeler친구여, 내 이야기를 들어 주게사랑은 소중하고그 느낌은 귀중하지사랑은 존중이라네 사랑은 우리에게 기쁨과 슬픔을 동시에 준다네함자가 카프에게 그러하였듯무스타파도 사랑으로 가득 차 있었지사랑은 위대하다네

Safahat / Korece Seçme Hikayeler

Safahat / Korece Seçme Hikayeler누워있는 그들의 이마는 티끌 하나 없이 깨끗했다태양이 자리잡은 초승달을 위하여, 주여!병사여! 대체 누가 이 땅에 떨어졌습니까!그들은 충분히 용감했다천국에서 내려온 우리의 조상이 입을 맞출 만큼

Korece 1

Korece 1Korece öğretmeyi amaç edinen bu kitaplarda kullanılan kelimeler, dilbilgisi kalıpları titizlikle seçildi. Günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler ve cümlelerden oluşan bu kitaplarda, öğrenci, öğrendiği her kelimeyi pratikte kolayca kullanabilecektir. Kitapların en önemli özelliği konuşma Korecesi öğretiyor olmasıdır. Öğrencilerin… Continue Reading

Korece Dil Kartları

Korece Dil KartlarıBu çalışma; Özet gramer, genel ifadeler ve sık kullanılan kelimelerden seçilen sözlük bölümünden oluşmaktadır.Sözcüklerin anlamı ve telaffuzu aynı numara ile arka sayfada bulunmaktadır.Bu metodla okuyucunun sözcük dağarcığını zenginleştirmek amaçlanmaktadır.

한국전쟁에서의 터키 군 Kore Savaşında Türk Ordusu (Korece)

한국전쟁에서의 터키 군 Kore Savaşında Türk Ordusu (Korece)한국전쟁에서의터키 군대네즈메틴 외즈첼릭 한국전쟁은, 1950년 6월 25일 새벽 4시 조선민주주의인민공화국이 대한민국을 침공하며 발발했다. 1950년 6월 30일 터키 의회는 유엔 사무 총장 트뤼그베로부터 한국전쟁 파병 요청을 받는다. 터키는 7월 25일 총리가 소집한 회의에서 터키 정부는… Continue Reading

Kolay ve Pratik Korece El Kitabı

Kolay ve Pratik Korece El KitabıBinlerce sözlük ve cümlePratik konuşmayı sağlayan telaffuzKorece dilbilgisi özetiEn yaygın olarak kullanılan ve en çok ihtiyaç duyulan Korece-Türkçe ve Türkçe-Korece Sözlük

베일이 벗겨진 오스만제국 – Peçesi Düşen Osmanlı (Korece)

베일이 벗겨진 오스만제국 – Peçesi Düşen Osmanlı (Korece)베일이 벗겨진오스만제국 에르한 아피욘주 오스만 제국는 세계 3대 제국 중 하나이다. 역사속으로 사라져 더 이상 존재하지 않지만, 로마와 영국 제국과 같이 오스만 제국은 아직까지 많은 영향력을 행사하고 있다. 바스라에서 부딘까지 이 곳에서 수백년간 지속되어졌던 오스만… Continue Reading

Korece Konuşma Kılavuzu

Korece Konuşma KılavuzuÇeşitli konularla ilgili pratik cümleler içeren bu kitap, okurun yurtdışına çıktığı ya da bir yabancıyla konuşmak istediği zaman karşılaşacağı temel dil sorunlarını en kolay ve pratik yoldan çözmeyi amaçlamaktadır. Konuların okunuşları da verilmiştir.