Dikta Değil İkna İletişim Psikolojisi

Dikta Değil İkna İletişim Psikolojisiİnsanın sağlıklı iletişim ve ilişki becerisi geliştirebilmesinin, birbirini etkileyen ve besleyen üç unsura bağlı olduğu söylenebilir: İnsanın karakteri, psikolojik farkındalığı ve bu beceriyi gerçekleştirmek için öğrenmesi gereken bilgi. Bu düşünceden yola çıkarak çalışmamızda önce iletişimin içinde… Continue Reading

Televizyon Haberlerinde Görsel Metin Etiği

Televizyon Haberlerinde Görsel Metin EtiğiBu doktora tez çalışmasında televizyon haberciliğinde yaşanan olumsuzluklar ve etik ilkelere uyulmadığı konusundaki eleştiriler göz önünde bulundurarak görsel metin uygulamalarında yaşanan etik sorunlar incelenmiştir. Televizyon haberlerinin hazırlanma aşamasında kullanılan sözsel ve görsel metinlerin ne derece örtüştüğü,… Continue Reading

Sosyal Medya Stratejisi

Sosyal Medya StratejisiGünümüzde bilgi teknolojilerinin ve dijital medya anlayışının hızla gelişmesiyle birlikte yeni medya iletişim araçlarından sosyal medya kavramı, işletmeler için önem kazanmıştır. İşletmelerin de sosyal medya araçlarını kullanırken belirledikleri stratejileri, uzun vadeli ve amaçlarına uygun olarak şekillendirmeleri gerekmektedir. 2015… Continue Reading

Doyumun Öyküsü

Doyumun ÖyküsüElinizdeki kitap, Twitter’ın kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde incelenmesine dayanmaktadır. Çalışmada iki araştırma yer almaktadır. Bunlardan biri anket uygulamasıyla, diğeri de derinlemesine görüşmeyle gerçekleştirilmiştir. Kitabı önemli kılan nedenlerden biri, sosyal medya ve Twitter örneğinde araştırmalar yapılmış olmasıdır. Twitter, günümüzde… Continue Reading

Türkiye Sözlü Basın Tarihi Cilt 2

Türkiye Sözlü Basın Tarihi Cilt 2Proje verilerinin Türkiye Sözlü Basın Tarihi adı altında, üç ciltlik bir dizi halinde okuyucu ile buluşturulması planlanmıştır. Dizinin bu ikinci cildinde 1927-1930 yılları arasında doğmuş ve ne yazık ki bazıları artık aramızda olmayan gazetecilerle yapılmış… Continue Reading

Çalışanım Sen Çok Yaşa

Çalışanım Sen Çok YaşaÇalışanın verimliliği ancak yönetim ve çalışanın birlikte bir takım oluşturabilmesine bağlıdır. Yönetim ve çalışan arasındaki iletişim koptuğunda ya da çalışan ve yönetim arasına aşılamaz mesafeler girdiğinde iş hedefleri ulaşılamaz olacaktır. İletişim bir sanattır ve bu sanattan hem… Continue Reading

Sosyal Medyada Haber Var

Sosyal Medyada Haber VarYeni iletişim ortamları kapsamında yer alan sosyal medya, her geçen gün artan kullanıcı sayısı ve popülaritesiyle birlikte günlük yaşamın her alanında değişimlere yol açmıştır. İletişim kurma biçimleri açısından köklü değişikliklere sebep olan sosyal medya, çeşitli sektörlerdeki iş… Continue Reading

Toplumsal Cinsiyet ve Medya

Toplumsal Cinsiyet ve MedyaGünümüzde virüs gibi yayılan ve bu yaygın virüsten en çok payı alan gruplardan biri olan kadınlara uygulanan şiddeti durdurmanın yolu, ne yazık ki kemikleşmiş gibi görünen kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rol tanımlarının ters yüz edilmesinden, bu rol tanımını… Continue Reading

Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı

Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele AlanıSosyoloji, hukuk, ekonomi, felsefe, tarih, psikoloji, siyaset bilimi gibi bir çok disiplinin kesiştiği bir noktada, günümüzde popüler kavramlar olarak ortaya çıkan iletişim ve küreselleşme, iletişim teknolojisinin bilgi toplama, depolama ve dağıtımında sağladığı gelişim, gerek ulusal… Continue Reading

İletişim Ve Grafik Tasarımı

İletişim Ve Grafik TasarımıGrafik tasarım, uygulama alanı ne olursa olsun, dinamik bir anlatım gerektirir. Bu dinamizmin itici gücü, iletişimdir. Grafik tasarımcı sanat yapmayı amaçlamaz, ama etkileyici bir iletişim kurabilmek için sanatsal ifade biçimlerinden sürekli olarak yararlanır. Bu çalışmada, grafik tasarım,… Continue Reading