Tanrılık Halleri

Tanrılık HalleriOlympos’un sakinleri aramızda ‘Panik atak’ nereden geliyor? Kadın-erkek ilişkileri ne zaman karışmaya başladı? Peki ya sirenler aslında kimin için çalıyordu? Erkekliğin kitabını hangi tanrı yazdı? Elinizdeki kitapta işte bu soruların ve çok daha fazlasının cevaplarını bulacaksınız, hem de mitolojik tanrıların… Continue Reading

Klasik Mitoloji

Klasik Mitoloji7. baskısını (Pearson) yapan Klasik Mitoloji, klasik mitosların kültürel bağlamlarına açıklık getirirken, Grek ve Roma mitoslarını aralarındaki bağlantıları vurgulayarak daha ayrıntılı bir şekilde incelemektedir. Hem klasik hem günümüze ait çok sayıda görsel malzemenin yanı sıra, klasik mitoslarla ilgili en… Continue Reading

Babil Yaratılış Efsaneleri

Babil Yaratılış EfsaneleriBu kitap, Babilliler’in ve Asurlar’ın Yaratılış hakkındaki görüşlerini ve inançlarını tanımlayan pişirilmiş kil tabletler ve tablet parçaları üzerinde bulunan yazıları değerlendirip bu hikâyeleri birleştiren bir çalışmadır. Hem bölgede yaygın olarak görülen tufan öykülerinden hem de tabletler üzerindeki anlatılardan yaratılışla… Continue Reading

Yunan Mitolojisinde Aşk

Yunan Mitolojisinde AşkYunan Mitolojisinde Aşk, sevme-sevişme ve üreme isteği denen tanrılaştırılmış bir sâiki temsil etmekte olan Aphrodite’nin ve Eros’un (Aşk’ın) etkisi ile meydana gelmiş olan olayların ünlü mitolojik kahramanlar üzerindeki etkilerini inceleme konusu yapan bir kitaptır. Kitabımız, ulvî aşkın tanrıçası Aphrodite… Continue Reading

Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi (Ciltli)

Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi (Ciltli)Tanrıların doğrudan doğruya ve dolaylı bir şekilde eylemlerini incelemekte olan Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı kitap, aynı zamanda Mısır, Mezopotamya, Suriye, Kıbrıs ve Anadolu antik kültürlerinin yunanîleştirilerek Batı’ya nasıl aktarılmış olduğunu inceleme konusu yapmaktadır.Kitabımız, tanrı ve… Continue Reading

Dünyanın Arzusu

Dünyanın ArzusuBizimle gelin yüreği hazır olanlarBununla; bugüne ve unutmayaGelin ve bildiğiniz yerdeki şeyleri okuyunÖyle değillerdi ve öyle olamazlardı!Yitirilen itikadların mırıltısıKamışları sallayan rüzgar gibiKutsal Nil’in kıyılarındaBir süre kulaklarında çınlayacakKuzeyin ve güneyin hayvan hikayeleriModern bir ağızda karışacakBatı ve Doğu’nun hayalleriSunu olup, kuş… Continue Reading

Yarı Tanrılar

Yarı TanrılarBinyıllardır insanoğlunun belleğine işleyen dinsel-mitolojik semboller aslında bize ne anlatıyor?Bütün mitolojilerin ortak figürleri olan “tanrılar”ın sırrı nedir?En eski çağlardan beri bilinen ve hüküm süren din hangisi?“Şeytan ayetleri” konusu gerçekte neyi anlatır?Yuval Noah Harari’nin tanımladığı yıkıcı-kan dökücü homo sapiensin Tufan’dan… Continue Reading

Evanjelizm

EvanjelizmEvanjelistler, Hristiyanlığın vaftiz töreniyle çocuğa geçmediğine, yol gösteren bir Evanjelist rahip sayesinde kişinin yeniden doğacağına, bu sayede de insanın İsa Peygamberle buluşup tekrar dirileceğine inanıyorlar. Buna da Born Again (Yeniden Doğuş) demekteler. Bu isimle üniversitede dernekler kuruyor, televizyon başta olmak… Continue Reading