Türkiye’de Reklam Tarihi Gelişimi ve Televizyon Reklam Araştırmaları

Türkiye’de Reklam Tarihi Gelişimi ve Televizyon Reklam AraştırmalarıBu kitapta; televizyon reklam tarihinin süreç ve aşamaları ele alınmıştır. Televizyon reklam tarihi sürecinde ürün veya hizmetlerin marka değerinin tüketici algısı üzerinde gelişen değişimlerin durum analizini saptayabilmek ve bu analizlerin karşılaşmasında üretici ve… Continue Reading

Önce İnsan, Önce İletişim & Bilgi ve Belge Yöneticileri İçin Halkla İlişkiler

Kitabın ismi Önce İnsan, Önce İletişim & Bilgi ve Belge Yöneticileri İçin Halkla İlişkiler dir.Kitap Dr. Erol Yılmaz tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma… Continue Reading

Reklamdaki Hakikat

Reklamdaki Hakikat“(…) Bazen bazılarını benim yazdığım veya arkadaşlarımın yazdığı kelimeler, orada, televizyonda karşımıza çıkanlar. Arkalarında ne olduğunu bir bilseniz. Saatler, günler, haftalar, toplantılar, stres, deadline’lar, para, onaylar, casting, uçakla bir yerlere gitmeler, oteller, bağrışmalar, içmeler, tesadüfi seks, yazıldığında öyle geldiği… Continue Reading