Rasyonel Teoloji

Rasyonel TeolojiModern düşüncede Descartes başta olmak üzere Spinoza ve Leibniz gibi düşünürler rasyonel teolojinin sözcülüğünü yaparken ‘akıl hakikatleri ile iman hakikatlerinin uygunluğu’nu iddia etmişlerdir. Dahası onlar vahyin ve mucizenin geçerliliğini aklın temin edebileceğini ileri sürmüşlerdir.hatta dini hakikatlere aklın zaten ulaşabileceğini… Continue Reading

İmam Şafii’nin Kavl-i Kadim ve Kavl-i Cedid’i

İmam Şafii’nin Kavl-i Kadim ve Kavl-i Cedid’iFakihlerin farklı dönemlerde farklı görüşler ortaya koyabilecekleri, fetvalarını zaman ve mekânın ruhuna göre değiştirebilecekleri, vakıf oldukları hadis ve usûl bilgisinin değişmesine paralel olarak fetva ve içtihatlarının da değişebileceğine dair en önemli örneklerden birinin İmam… Continue Reading

Temel Kaynaklar Işığında Gerut Yahudiliğe Geçiş

Temel Kaynaklar Işığında Gerut Yahudiliğe GeçişYahudilikte soyun sadece anneden geçtiği, sonradan Yahudi olmanın imkânsızlığı gibi yaygın bir kanaat vardır. Bu kanaat tarihsel olarak doğru olmakla birlikte teolojik gerçeğe muhaliftir. Yahudilik erken dönemlerinde yabancılara kapalı olmuş, sadece İbranilerin/İsrailoğulları’nın ulusal kültürü olarak… Continue Reading

İki Mektup İmanın Hakikati ve Kurtuluş Yolu

İki Mektup İmanın Hakikati ve Kurtuluş YoluBu eser, Endülüs’ün yetiştirdiği önemli ilim adamlarından İbn Hazm’a ait iki mektubun çevirisinden oluşmaktadır.İmanın Hakikati ismiyle çevirdiğimiz birinci mektup, dönemin önemli devlet ve ilim adamlarından İbn Huvvât’a yazılmıştır. Bu mektupta İbn Huvvât ile İbn… Continue Reading

İş Hayatında Mutluluk Sanatı

İş Hayatında Mutluluk SanatıDalai Lama ve Dr. Howard C. Cutler, daha önceden de bir araya gelerek, iki yıl boyunca New York Times Çok Satanlar listesinden inmeyen ünlü Mutluluk Sanatı adlı eseri yaratmışlardı. Eserin yalnızca ciltli baskısı bile bir milyon adedin… Continue Reading

Bir Polemik Aracı Olarak Barnabas İncili & Tartışmalar-İddialar

Bir Polemik Aracı Olarak Barnabas İncili & Tartışmalar-İddialarBarnabas İncili, hakkında bir sürü spekülasyon ve komplo teorisi geliştirilen bir metindir. Metnin biri İspanyolca, diğeri İtalyanca olmak üzere bilinen iki elyazması kopyası varken, 1980’lerde buna öncelikle Türkiye’de, daha sonra İsrail’de bulunduğu iddia… Continue Reading

Hinduizm’in Kutsal Metinlerinde Manu Kanunnamesi (Manusmriti)

Hinduizm’in Kutsal Metinlerinde Manu Kanunnamesi (Manusmriti)Günümüzde iletişim ve haberleşmenin yaygınlaşmasıyla dünya giderek küçülmekte ve özünde misyoner bir yapıya sahip olmasa da Hinduizm ile en azından onun felsefesine ait bazı düşüncelerle tanışan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. Yeni dini oluşumların… Continue Reading

Üç Çağrı Tek Mesaj

Üç Çağrı Tek MesajNasıl oluyor da Müslüman toplumlar, yüzlerce yıldır diğer toplumların gıpta ettiği, örnek aldığı birer toplum iken, sonradan hakir gördükleri, ezdikleri, sömürdükleri birer toplum haline gelmişlerdir? Dünya ve ahiret saadetini temin edecek olan İslam dininin müntesipleri neden böyle… Continue Reading

Ateizm Yanılgısı

Ateizm Yanılgısı• Bilimsel veriler ve deliller ateizmin dönemini nasıl sonlandırmıştır?• Olağanüstü şaşılası evren, hayat ve canlıların varoluşu, tesadüfi oluşum ve kombinasyonlaradayandırılabilir mi?• Tanrı inancını hiçe sayarak, akli ve felsefi tutarsızlıklar girdabında boğulan ateizm yanılgısı!• Evrendeki düzen, kanunlar ve hayatın bir… Continue Reading