Şaman’ın Yolu

Şaman’ın YoluŞamanizm hakkındak, bu klasik, kadim çağlardaki şamanizmin günümüze uygulanmasında adeta bir kılavuz kitap niteliği taşıyor.Antropolog Michael Harner kendi tecrübeleriyle edindiği bilgileri son derece basit bir dille anlatıyor. Şamanizm nedir? Nereden gelmiştir? nasıl uygulanır?Şamanin şifa yöntemleri ve şamanik seyahatler nasıl… Continue Reading

Şamanların Erk Hayvanları

Şamanların Erk HayvanlarıTarih boyunca hayvanlar insan için bedensel destek, ruhsal içgörü sağlayarak fiziksel, tinsel ve cinsel açıdan önemli roller üstlemiştir.Hemen tüm yaradılış öykülerinde hayvanların dünyamız üzerinde bizden daha uzun süredir var olduğu anlatılır. Atalarımız nesnel yaşamlarının çoğunu hayvanlara bağımlı olarak… Continue Reading

Yahudilik & Tarih İbadet İnanç Kültür

Yahudilik & Tarih İbadet İnanç KültürElinizdeki kitap, bir din olarak Yahudiliği; kendi kaynaklarından ya da kendi kaynakları dikkate alınarak dinler tarihi disiplini geleneği içinde ortaya konulan çalışmalardan hareketle -akademik alanda burada ele alınan konularla alakalı yaşanan tartışmalara yer vermeksizin- ihtisas… Continue Reading

Temel Kaynaklar Işığında Gerut Yahudiliğe Geçiş

Temel Kaynaklar Işığında Gerut Yahudiliğe GeçişYahudilikte soyun sadece anneden geçtiği, sonradan Yahudi olmanın imkânsızlığı gibi yaygın bir kanaat vardır. Bu kanaat tarihsel olarak doğru olmakla birlikte teolojik gerçeğe muhaliftir. Yahudilik erken dönemlerinde yabancılara kapalı olmuş, sadece İbranilerin/İsrailoğulları’nın ulusal kültürü olarak… Continue Reading