İslam ve Sosyoloji & Sosyal Bilimlerde İslami Arayışlar

İslam ve Sosyoloji & Sosyal Bilimlerde İslami ArayışlarBu çalışma sosyolojik temalı İslami bilgi çerçevesinde başlatılacak yeni bir yayın dizisinin ilk halkasını temsil etmektedir. İslam sosyolojisinin hangi alanlara hitap ettiği, İbn Haldun ve fikirlerinin bu bakımdan konumu, Kur’an sosyolojisi, İslam İctimaiyyâtı… Continue Reading

Rasyonel Teoloji

Rasyonel TeolojiModern düşüncede Descartes başta olmak üzere Spinoza ve Leibniz gibi düşünürler rasyonel teolojinin sözcülüğünü yaparken ‘akıl hakikatleri ile iman hakikatlerinin uygunluğu’nu iddia etmişlerdir. Dahası onlar vahyin ve mucizenin geçerliliğini aklın temin edebileceğini ileri sürmüşlerdir.hatta dini hakikatlere aklın zaten ulaşabileceğini… Continue Reading

Din Felsefesi Açısından Kutsal Anlatı

Din Felsefesi Açısından Kutsal Anlatıİdealizm-realizm çatışmasının modern ve çağdaş felsefede insanı süje ya da obje olmaya zorlayarak buharlaştırdığı bir vasatta, varoluşsal boyutu ihmal edilmiş bir din anlayışı, insanın dünya üzerindeki yaşam serüvenini ve anlam arayışını dile döken anlatıları gerçek-kurgu polemiğine… Continue Reading