Laik Devlet Kuşatma Altında & Avrupa ve Amerika’da Hıristiyanlık, İslam ve Siyaset

Laik Devlet Kuşatma Altında & Avrupa ve Amerika’da Hıristiyanlık, İslam ve SiyasetDin ile siyaset, bireylerin davranışını ve toplumun işleyişini düzenleyen otorite sistemleri olarak insanlık tarihi boyunca işbirliği yapmıştır. Laikleşme her ne kadar bu iki öğeyi birbirinden ayırmış olsa da, günümüzde… Continue Reading

Nesturi Hristiyanlık ve Antakya Teolojisi

Nesturi Hristiyanlık ve Antakya TeolojisiNesturilik erken hristiyanlığın günümüze kadar gelen en önemli mezheplerinden  biridir. Yaklaşık dördüncü yüzyılda ortaya çıkmış görünse bile MS. I. Yüzyıla kadar uzanan bir serüveni vardır. Meydana geldiği coğrafya hiç olmazsa erken dönemde Anadolu’da Antakya şehri ve… Continue Reading

Bir Polemik Aracı Olarak Barnabas İncili & Tartışmalar-İddialar

Bir Polemik Aracı Olarak Barnabas İncili & Tartışmalar-İddialarBarnabas İncili, hakkında bir sürü spekülasyon ve komplo teorisi geliştirilen bir metindir. Metnin biri İspanyolca, diğeri İtalyanca olmak üzere bilinen iki elyazması kopyası varken, 1980’lerde buna öncelikle Türkiye’de, daha sonra İsrail’de bulunduğu iddia… Continue Reading