İslamofobi & Batı Literatüründe İslam Algısı ve İslamofobi

İslamofobi & Batı Literatüründe İslam Algısı ve İslamofobiBatı, kendi ontolojik varlığını sürdürebilmek için zihinsel kurgusu gereği  sürekli bir ‘öteki’ye ihtiyaç duymakta ve bir ‘öteki’ yaratmaktadır. 90’larda Soğuk Savaş sonrası Huntington merkezli başlayan medeniyetler çatışması anlayışı bugün Batı’da yeni bir ‘öteki’,… Continue Reading

İslam, Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta Hz. Zekeriya

İslam, Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta Hz. ZekeriyaZekeriya (a.s), Yahudi, Hıristiyan ve İslam kaynaklarında zikri geçen önemli şahsiyetlerdendir. Ancak, Kur’an ve Luka İncili’nde bahsi geçen Zekeriya (a.s) ile Eski Ahid’te zikredilen ve adıyla bir kitap bulunan Zekeriya farklı şahsiyetlerdir. Eski ahidde sözü… Continue Reading

İmam Şafii’nin Kavl-i Kadim ve Kavl-i Cedid’i

İmam Şafii’nin Kavl-i Kadim ve Kavl-i Cedid’iFakihlerin farklı dönemlerde farklı görüşler ortaya koyabilecekleri, fetvalarını zaman ve mekânın ruhuna göre değiştirebilecekleri, vakıf oldukları hadis ve usûl bilgisinin değişmesine paralel olarak fetva ve içtihatlarının da değişebileceğine dair en önemli örneklerden birinin İmam… Continue Reading

İki Mektup İmanın Hakikati ve Kurtuluş Yolu

İki Mektup İmanın Hakikati ve Kurtuluş YoluBu eser, Endülüs’ün yetiştirdiği önemli ilim adamlarından İbn Hazm’a ait iki mektubun çevirisinden oluşmaktadır.İmanın Hakikati ismiyle çevirdiğimiz birinci mektup, dönemin önemli devlet ve ilim adamlarından İbn Huvvât’a yazılmıştır. Bu mektupta İbn Huvvât ile İbn… Continue Reading

Üç Çağrı Tek Mesaj

Üç Çağrı Tek MesajNasıl oluyor da Müslüman toplumlar, yüzlerce yıldır diğer toplumların gıpta ettiği, örnek aldığı birer toplum iken, sonradan hakir gördükleri, ezdikleri, sömürdükleri birer toplum haline gelmişlerdir? Dünya ve ahiret saadetini temin edecek olan İslam dininin müntesipleri neden böyle… Continue Reading

Yol Ayrımında İslam

Yol Ayrımında İslamBu kitabı yazdığım zaman niyetim, Müslümanların, güçlü Batı toplumlarının tümünden sosyal ve kültürel olarak farklı olduklarının bilincini depreştirmek ve böylece, yüzyıllardır süregelen toplumsal mutlak durgunluk ve entelektüel kısırlıktan sonra, temel “farklılığı” canlı tutmalarına ve kültürel olarak onları tekrar… Continue Reading

Türklük ve İslamiyet

Türklük ve İslamiyetMuzaffer Özdağ’ın toplu eserlerinin ilk cildini oluşturan “Türklük ve İslamiyet” kitabı yazarın olgunluk dönemine işaret eder. Özdağ siyasi mücadele ile hemhal olmuş bir hayatın orta döneminden sonra kültürel meseleler ve hayatı kuşatan anlam dünyası üzerine yoğunlaştı. Özdağ, yerel kültürle… Continue Reading