Türk Dünyası Destanlarından Seçmeler (Azerbaycan Türkçesi-Türkçe)

Türk Dünyası Destanlarından Seçmeler (Azerbaycan Türkçesi-Türkçe)Yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde geçmişten gelen köklü birliğimizi kültürel anlamda yeniden inşa etmek ve bu birlik içinde ortak geçmişten ortak geleceğe adım atmak bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu temel amaca ulaşmak için Türk dünyasının… Continue Reading

İbrahim Edhem Destanı

İbrahim Edhem Destanıİbrâhim b. Edhemin açık kerametler gösterdiğine inanılması hayatını ve şahsiyetini efsâneleştirmiş, böylece onun hayatı ve kişiliği etrafında birçok menkıbevî hikâye oluşmasına sebep olmuştur. Onun hayatı etrafında oluşturulan bu hikâyelerde daha ziyade İbrâhim b. Edhemin tacını tahtını terk ederek… Continue Reading

Türk’ ün Destanı Hakanname

Türk’ ün Destanı HakannameTürk edebiyatı tarihinde, yirminci yüzyılın başlarından itibaren Türk aydınları arasında Şehname örneğinden hareketle Türk tarihini destanlaştırma çabaları görülür. Bunlar içinde adlarını ve hatıralarını saygıyla andığımız Basri Gocul ve Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun son derece başarılı çalışmaları ilk akla… Continue Reading

Özbek Destanları 5 & Rüstem Han Destanı

Özbek Destanları 5 & Rüstem Han Destanı Özbek Türklerinin, ortak Türk kültürüne armağan ettiği en nadide eserlerin başında şüphesiz destanlar gelmektedir. Özbek destancılık geleneği içerisinde yaratılan, “bahşı” adı verilen destan anlatıcıları tarafından anlatılan ve kısmen de olsa canlı olarak günümüzde… Continue Reading

Türklüğün Binlerce Yıllık Anayasası: Oğuz Kağan Töresi (Vasiyetleri ve Öğütleri)

Türklüğün Binlerce Yıllık Anayasası: Oğuz Kağan Töresi (Vasiyetleri ve Öğütleri)Oğuz Kağan Töresi, Oğuz Kağan’ın farklı Oğuzname nüshalarında yer alan vasiyetleri, öğütleri, tavsiyeleri; Oğuz Kağan’ın söylediği düşünülen özlü sözler bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Aslında bu vasiyetler, öğütler, tavsiyeler; Oğuz Kağan’ın söylediği… Continue Reading

Danişmend Gazi Destanı

Danişmend Gazi DestanıAnadolu’da oluşan Türk destanlar zincirinin ikinci halkası Dânişmend Gazi Destanı’dır. Dânişmend Gazi Destanı, Anadolu destan zincirinde Battal Gazi Destanı ile Saltuk Gazi Destanı arasındadır. 8. yüzyılda Anadolu’daki Müslümanlaşma ve Türkleşme serüvenini anlatan Battal Gazi Destanı’ndan sonra, Dânişmend Gazi… Continue Reading

Polken Şair Şeybani Han Destanı

Polken Şair Şeybani Han Destanı Zengin ve köklü bir geleneğe sahip olan Özbek halk destancılığının önemli temsilcilerinden biri olan Polken Şair’den (1874-1941) derlenen Şeybanî Han Destanı, imlâ sistemi bakımından ayrı bir yere sahip olan Özbek Dilinin Geçiş Dönemi (1921-1940) verimlerindendir.… Continue Reading

İyi Kadınlar Efsanesi

İyi Kadınlar EfsanesiMayıs ayının ilk gününde kırlarda gezintiye çıkan şair, bir papatyayla karşılaşır. Ona hayranlığını coşkuyla dile getirir. O gece rüyasında bu çiçekle bir şekilde bağlantılı olan Kraliçe Alkestis’i ve Aşk Tanrısı’nı görür. Aşk Tanrısı, şairi geçmişte Troilus ile Cressida’da… Continue Reading

Oymadere Köyü Destanları

Kitabın ismi Oymadere Köyü Destanları dir.Kitap Mustafa Gülüm tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

Çağları İçinde Türk Destanları

Çağları İçinde Türk DestanlarıTürk edebiyatında destanın, zaman içerisinde derinliğine, coğrafya üzerinde ise genişliğine gelişen bir özelliği vardır. Bu özellikle destanlar yapı ve ayrıntıları ile Türk milletinin tarih anlayışını ve hayata bakış tarzını işlerler. Bu düşünceden hareketle, dağınık bir vaziyetde olan… Continue Reading