Cömertliğin Timsali Hatim Tai Divanı

Kitabın ismi Cömertliğin Timsali Hatim Tai Divanı dir.Kitap Doç. Dr. Abdülvehhab Öztürk tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına… Continue Reading

Sehi Bey Divanı

Sehi Bey DivanıEdebiyat tarihimizde Sehî Bey denilince çoğunlukla Heşt Bihişt isimli tezkiresi akla gelmektedir. Bu yüzden olsa gerek Sehî Bey’in şairliği ve divanı hakkında kaynaklarda verilen bilgiler sınırlıdır. Ömrünün büyük bir bölümünü ilim ve edebiyat konusunda üstadı olarak vasıflandırdığı Necâtî… Continue Reading

Yedi Suret / Heft Peyker

Yedi Suret / Heft PeykerHer bir hikayesiyle birer harikalar alemi sunan Nizami, yaradılışın tüm zenginliğini ve maharetini ebedileştirmek ister. İster ki, büyük bir ihtişamla akıp giden sonsuzluk olanca görkemiyle kendini duyursun… Ve insan hallerinin en yücesi olan aşktan başlayarak, insan… Continue Reading

Ispartalı Mustafa Sabri Divanı

Ispartalı Mustafa Sabri DivanıSabri(1784-1833) Ispartalı. Halveti yoluna mensup bir mutasavvıf şair. Onun hayatı tamanlamıyla “yol” üzeredir. Hep yollardadır. İstanbul, Bursa ve Kayseri’de bulunur. Hacca gider, Mekke’de kalır. Manevi yolculuğunda yaşadıklarını şiirlerinde anlatır. Sabri’nin tek nüshası bilinen Divanı gelenekte olduğu gibi… Continue Reading

Süleyman Paşa-Zade Sami Bey/Külliyat-ı Asar ve İhtisasat

Kitabın ismi Süleyman Paşa-Zade Sami Bey/Külliyat-ı Asar ve İhtisasat dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading

Divan

DivanBulunduğu çağın kudret ve kalemine vakıf, ilmî ve edebî olarak güçlü bir şahsiyet olduğu irtibat kurduğu devlet adamları ve şairlerden açıkça görülmekte olan Ulvî’nin Dîvân‘ı ile ilgili çalışmalar bugüne kadar mezuniyet ve yüksek lisans tezi seviyesinde kalmıştır. İki kısımdan oluşan… Continue Reading

İskendername (Ciltli)

İskendername (Ciltli)Ahmedî (1334-1412): Tâceddîn İbrâhîm bin Hızır Ahmedî, Germiyanlı musâhib şairler içinde eserlerinin çokluğu ve sanatı bakımından en önde gelenidir. Kaynaklar Ahmedî’nin önce Anadolu’da medreseye gittiği, öğrenimini sonra Mısır’da ilerlettiği, burada hocasının Şeyh Ekmeleddin olduğu, klasik İslam ilimlerini okuduğu, sonra… Continue Reading

Sebati ve Divanından Seçmeler

Sebati ve Divanından SeçmelerKlasik şiiri bildiği gibi Tanzimat devrinden itibaren gelişen yeni Türk edebiyatını tanıyan ve bilen, lakin bu hususta mütevazı bir tavır takınan Hâfız Mehmed Sebâtüddin, devrinde adeta Orta’nın Doğu’sun daki Klasik şiiri sürdürmeye çalışan Ara Nesil ve/veya Mutavassıtîn şairleri gibi Divân… Continue Reading

İskendername

İskendernameAhmedî (1334-1412): Tâceddîn İbrâhîm bin Hızır Ahmedî, Germiyanlı musâhib şairler içinde eserlerinin çokluğu ve sanatı bakımından en önde gelenidir. Kaynaklar Ahmedî’nin önce Anadolu’da medreseye gittiği, öğrenimini sonra Mısır’da ilerlettiği, burada hocasının Şeyh Ekmeleddin olduğu, klasik İslam ilimlerini okuduğu, sonra Kütahya’ya… Continue Reading