Çağatayca Gülistan Tercümesi & (Sibicabi’nin Gülistan Çevirisi)

Çağatayca Gülistan Tercümesi & (Sibicabi’nin Gülistan Çevirisi) Sa’dî’nin meşhur GÜLİSTAN adlı eseri M. 1397-1398 yılında, Timur’un torunu veliaht Muhammed Sultan’a ithafen, Sibicâbî mahlaslı bir edip tarafından adaptasyon metodu kullanılarak Farsçadan Klasik Öncesi Çağataycaya tercüme edilmiştir. Kronolojik olarak Türk edebiyatındaki ikinci Gülistan tercümesi… Continue Reading

Farsça Okunuşları ve Türkçesiyle Rubailer

Farsça Okunuşları ve Türkçesiyle RubailerŞu dünyada günah işlemeyen söyle kim var ?Günah işlemeden yaşamak mümkün mü ey yâr ?Kötüyüm diye bana kötülük edeceksen,Ey tanrı aramızda öyleyse ne fark var ? Hayyam, günahım var diye üzme kendini,Nasıl olsa faydası yok çekme derdini,Hani tanrı rahman ve… Continue Reading

Hicaz Armağanı

Hicaz Armağanı“Geçip giden nağmeler geri gelir mi, gelmez mi?Hicaz semtinden tatlı bir rüzgâr eser mi, esmez mi?Bu fakirin devri sona erdiBir daha bu âleme sırra vâkıf insan gelir mi, gelmez mi?” Şair Ahmet Metin Şâhin’in Muhammed İkbâl’in Farsça eserlerini veznen yapmış… Continue Reading

Kerem ile Aslı

Kerem ile AslıHalk hikayeleri islami dönemde oluşmuş edebi eserlerdir. Bu hikayelerde Müslüman halkın sosyal hayatının, kültürel yapısının ve inanışlarının izlerini görmek mümkündür. ´´Kerem ile Aslı´´ hikayesinde Kerem, Müslüman; aşık olduğu kişi jeşişin kızıdır. Hikaye boyunca bu dini farklılıklardan kaynaklanan çatışmayı… Continue Reading

Şarktan Haber

Şarktan Haber“Allah’ım, tekrar dirilt mü’minin kalbindeki şimşeği” (Cebrail’in Kanadı) diyen İkbâl, seslendiği kitlenin gelecekte medeniyetini kuracağından emindir. Bunun için de, görevi ağır olan Müslümanın olgunlaşmasını hedeflemiştir: “Şark ve bilhassa İslâm Şarkı yüz yıllarca sürmüş olan bir uykudan uyanıyor. Fakat Şark… Continue Reading

Kerem ile Aslı (Günümüz Türkçesiyle Tam Metin)

Kerem ile Aslı (Günümüz Türkçesiyle Tam Metin)Dinleri ayrı iki sevgilinin bir türlü kavuşamamasını konu edinen Kerem İle Aslı günümüz halk anlatıları arasında en önemlilerinden biri sayılmaktadır. Her defasında kendini yeni okumalara açan ölümsüz bir aşkın hikâyesi… Çektiğim dert ile elemBenden ibret… Continue Reading