Güzel Sanatlarda Akademik Araştırmalar

Güzel Sanatlarda Akademik AraştırmalarElektronik çağla birlikte dünya gittikçe daha karmaşık bir hâl aldı. Bilgi teknolojileri insan tahayyülünün çok ötesinde gelişmelere sahne oldu. İnsan aklı bugünkü gelişmeleri dahi anlamakta zorlanırken, futuristler gerçekleşenler için insanlığın emekleme çağı olduğunu söylüyorlar. Yeni dünyanın en… Continue Reading

İlkokul 2. Sınıf Benego Dikkat Seti

İlkokul 2. Sınıf Benego Dikkat Setiİlkokul 2. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin dikkat düzeylerini geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir eğitim setidir. Öğrencilerin 7 (yedi) farklı türde dikkatini (genel dikkat, sözel dikkat, sayısal dikkat, görsel dikkat, işitsel dikkat, kısa süreli dikkat, uzun süreli dikkat)… Continue Reading

Vekalet Teorisi ve Kaynak Bağımlılığı Teorisi Bağlamında, Yönetim

Vekalet Teorisi ve Kaynak Bağımlılığı Teorisi Bağlamında, YönetimKurumsal Yönetim alanında ilk çalışmaların yapılmaya başlandığı 1970’li yıllardan itibaren kurumsal yönetim uygulamalarının örgütler üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar ortaya çıkmıştır. Bu araştırmalar arasında özellikle yönetim kurulları ile ilgili olanların sayısı bir hayli fazladır.… Continue Reading

Edebiyat El Kitabı

Kitabın ismi Edebiyat El Kitabı dir.Kitap Sinan Kangal tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

İlkokul 4. Sınıf Benego Dikkat Seti

İlkokul 4. Sınıf Benego Dikkat Setiİlkokul 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin dikkat düzeylerini geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir eğitim setidir. Öğrencilerin 7 (yedi) farklı türde dikkatini (genel dikkat, sözel dikkat, sayısal dikkat, görsel dikkat, işitsel dikkat, kısa süreli dikkat, uzun süreli dikkat)… Continue Reading

Moleküler Biyolojinin Temelleri

Moleküler Biyolojinin TemelleriMoleküler Hücre Biyolojisinin Tarihi, Atomlar, Kimyasal Bağlar, Makromoleküller ve HücreNükleik Asitlerin Yapı ve FonksiyonlarıProkaryot ve Ökaryotlarda DNA Sentezi (Replikasyon)Pkorayot ve Ökaryotlarda Transkripsiyon Ökaryotlarda RNA İşlenmesiPkorayotlarda Genlerin Yapı ve İşleyişi Transkripsiyonun KontrolüÖkaryotlarda Genlerin Yapı ve İşleyişi Transkripsiyonunun KontrolüRibozomal Protein… Continue Reading