Moleküler Biyolojinin Temelleri

Moleküler Biyolojinin TemelleriMoleküler Hücre Biyolojisinin Tarihi, Atomlar, Kimyasal Bağlar, Makromoleküller ve HücreNükleik Asitlerin Yapı ve FonksiyonlarıProkaryot ve Ökaryotlarda DNA Sentezi (Replikasyon)Pkorayot ve Ökaryotlarda Transkripsiyon Ökaryotlarda RNA İşlenmesiPkorayotlarda Genlerin Yapı ve İşleyişi Transkripsiyonun KontrolüÖkaryotlarda Genlerin Yapı ve İşleyişi Transkripsiyonunun KontrolüRibozomal Protein… Continue Reading