Eğitim Çöküyor mu?

Eğitim Çöküyor mu?Elinizdeki bu çalışmayı, bir eğitimcinin mesleki vicdanıyla toplumuna seslenişi olarak görmenizi dilerim. Eğer eğitim sorunlarına seyirci olmayı sürdürürseniz size şunu hatırlatmam gerekecek: Ey anneler-babalr, üzülerek size şu gerçekleri söylemek zorundayım: Sizin yüzde 4’ünüzün huzurevindeyken hiçbir ziyaretçisi gelmeyecek. Sizin… Continue Reading

Tüm Yönletiyle Okul Geliştirme & Kuram, Yaklaşım ve Uygulama

Tüm Yönletiyle Okul Geliştirme & Kuram, Yaklaşım ve UygulamaBu kitabın yazılmasının temel amacı, eğitim sisteminin en önemli ögesi olan okullarda okul geliştirme literatürünün modeller ve yeni yaklaşımlar açısından önemini irdeleyerek, 1980 sonrası okul geliştirme model ve yaklaşımlarını ortaya çıkartmaktır. Bu… Continue Reading

Sınıf Yönetimi / Ruhi Sarpkaya

Sınıf Yönetimi / Ruhi SarpkayaElinizdeki kitabın hazırlanmasında yeni eğitim programının felsefesine uygun bir içerik oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda öğrenci merkezli, öğrenmeyi öğrenen, düşünen, sorgulayan bir öğretmen davranışı oluşturmak hedeflenmiştir. Yeni programdaki yapılandırmacı yaklaşımda sınıf yönetimi ve yapılandırmacı uygulamalar, öğretmenleri… Continue Reading

Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama

Eğitim Yönetiminde Teori ve UygulamaProf. Dr. Ziya Bursalıoğlu 1960`lı yılların başından bu yana sürdürgeldiği çalışmaları, araştırmaları ve üretegeldiği makaleleri ve yapıtlarıyla, ülkemizde “Eğitim Yönetimi” alanının üniversitenin bir uğraşı alanı haline gelmesini sağlamıştır. Bu alanın gelişmesinde ve tanıtılmasında gerçek bir öncüdür… Continue Reading

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim İlke ve YöntemleriEğitimle ilgili kaynaklar incelendiğinde, eğitimin doğası olarak kabul edilen veya eğitimle ilgili temel kavramlar arasında yer alan yaklaşım, kuram, strateji, model, yöntem ve teknik ile karşılaşılmaktadır. Bu kavramlar, öğrenme ve öğretme sürecinin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Hizmet öncesi… Continue Reading

Din Eğitimi Bilimine Giriş

Din Eğitimi Bilimine GirişBu eserde, din eğitiminin bilimselleşmesine katkıda bulunmak amacıyla,din eğitimi biliminin neliği ve niçin din eğitim sorunlarına bilimsel cevağlar verilmeye çalışılmıştır. Kitap, dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde din eğitimi biliminin neliği,ikinci bölümde niçin din eğitimi sorusuna cevap aranmıştır.Üçüncü bölümde… Continue Reading

Eğitimciler İçin Disiplin Sorunları Önleme ve Çözme Rehberi

Eğitimciler İçin Disiplin Sorunları Önleme ve Çözme RehberiBaşarılı disiplinin temelinde sevgi, saygı ve olumlu ilişkiler bulunur. Ders öğretme tekniklerini iyi kullanan, değişik faaliyetlerle dersin akışını iyi planlayan, öğrencileri her an öğrenme hevesiyle canlı tutabilen ve bütün bunları pozitif enerjisi ile… Continue Reading

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi / Kadir Keskinkılıç

Kitabın ismi Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi / Kadir Keskinkılıç dir.Kitap Kadir Keskinkılıç tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan,… Continue Reading

Etkili Öğretim Yöntemleri & Araştırma Temelli Uygulama & Effectice Teaching Methods – Research-Based-Practice

Etkili Öğretim Yöntemleri & Araştırma Temelli Uygulama & Effectice Teaching Methods – Research-Based-PracticeGerek mevcut öğretmenler gerekse yeni yetişen öğretmen adaylarının, gündelik yaşamda, eğitim sitemlerinde ve teknolojik anlamda ortaya çıkan değişim ve dönüşümlere hazırlanması, yeni beceri ve yetilerle geleceğin öğretmeni olma… Continue Reading

Hurafe ve Gerçek İkileminde Eğitim

Hurafe ve Gerçek İkileminde EğitimElinizdeki kitap, on yıllık bireysel ve ortak öğrenme deneyimlerinden süzülmüş bilgilerin, toplu sunumu niteliğindedir. Adından da anlaşılacağı üzere, eğitimde gerçek bilinen hurafeler ve hurafe bilinen gerçekler üzerine kuramsal ve tarihsel çözümlemeleri içermektedir. Söz konusu çözümlemeler, zihinde… Continue Reading