Basic Turkish Grammar for Foreigners ( Yabancılar İçin Türkçe Temel Dilbilgisi)

Basic Turkish Grammar for Foreigners ( Yabancılar İçin Türkçe Temel Dilbilgisi)Temel Türkçe Gramer serisi , Türkçe’nin gramerini yabancılara en basit ve anlaşılır şekilde anlatmayı amaç edinen bir seridir. Bu amaç doğrultusunda, Türkçe Gramer bilgisi anlatılırken İngilizce karşılıkları da verilmeye özen… Continue Reading

Türkçe Öğrenelim-1 & Let’s Learn Turkish

Kitabın ismi Türkçe Öğrenelim-1 & Let’s Learn Turkish dir.Kitap Mehmet Hengirmen tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Yabancılara Türkçe Öğretim Kılavuzu Temel Seviye

Yabancılara Türkçe Öğretim Kılavuzu Temel SeviyeTürkiye’nin dünya üzerindeki konumu, köklü tarihi geçmişi ve teknolojik vasıtaların toplumlar arası mesafeyi kısaltmasıyla Türkçe bugün dünyada öğrenilme gereksinimi duyulan dillerden biri haline gelmiştir. Bu bağlamda yabancıların Türkçe öğrenmek için yoğun talepleri Türkçeyi öğretmeye yönelik… Continue Reading

Yabancılar İçin Türkçe Pratik Kalıpları (160 Kalıp)

Yabancılar İçin Türkçe Pratik Kalıpları (160 Kalıp)“Bu kitap, Türkçe öğrenmeye çalışan yabancılar için bir yardımcı materyal olarak hazırlanmıştır. Kursiyerlerin, katıldıkları Türkçe kurslarında, ders sonlarında pratik yapabilmeleri için, dilimizdeki belli başlı konuşma kalıpları seçilmiş ve bu kalıplar örnek cümlelerin içinde renklendirilerek… Continue Reading

Yabancılar İçin Türkçe / Türkçenin Kapıları 2

Yabancılar İçin Türkçe / Türkçenin Kapıları 2Yabancılara Türkçe öğretmeye yönelik olarak yayımlanan KAPILAR serisinin ikinci kitabıdır. Kitap 13 dosyadan oluşmaktadır.Kitapta Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancıya konuşma, okuma ve yazma becerileri kazandırılmaya çalışılırken aynı zamanda Türkçe dilbilgisi konuları açıklayıcı ve basit bir… Continue Reading

A Pratical Course in Turkish & Yabancılara Pratik Türkçe Dersleri

A Pratical Course in Turkish & Yabancılara Pratik Türkçe DersleriTürkçe’ nin en doğru biçimiyle tüm dünyada eğitim ve öğretiminin yapılabilmesi ve Türkçe’nin bir dünya dili olması için özenle ve kapsamlı olarak, beraberinde iki adet CD İle yabancıların Türkçe’ yi doğru… Continue Reading

Easy Turkish Course / İngilizler İçin Kolay Türkçe (2 Kitap 2 CD)

Easy Turkish Course / İngilizler İçin Kolay Türkçe (2 Kitap 2 CD)Eays Turkısh Course ; İngilizlere kolay Türkçe öğretmeyi amaçlayan bu set2 kitap 2 audıo CD den oluşmaktadır.           It includes :Simple explanationsPratical grammar rather than abstract theoryPlenty of examples with Turkish/English translationsReading… Continue Reading

Yabancılar için Türkçe Okuma Metinleri

Yabancılar için Türkçe Okuma MetinleriYabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için hazırlanmıştır.Kitapta başlangıç (A1 & A2) ve orta seviye (B1 & B2) metinleri bulunmaktadır.Kitapta bir bölüm ayrılan karşılaştırmalı okuma metinlerinde aynı ifadelerin farklı seviyelerde nasıl söylendiği/yazıldığı gösterilmiştir.Her metinle ilgili yazma etkinlikleri… Continue Reading