Kalkınma Ajansları & Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri

Kalkınma Ajansları & Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri• Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Kalkınma Ajansları• Bölgesel Kalkınma Politikalarının Ve Kalkınma Ajanslarının Gelişimi: Uygulama Örnekleri• Kalkınma Ajanslarının Kalkınma Çalışmalarına Etki Ve Katkıları• Dünya’da Ve Türkiye’de Bölge Planlama Ve Kalkınma Ajansları• Kalkınma Ajanslarının… Continue Reading

Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik

Seçme Yazılarla Örgütler ve YenilikYenilik sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi rekabetle yeniliğin yaratacağı avantajı artırmada son derece önemli olmaktadır. Yenilikte ana sermaye beyin gücüdür. Bu süreçte en nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulur. Bu nedenle insan kaynağı ve ömür… Continue Reading

Ekonomi Basınının Ekonomi Politik Yapısı ve İçeriğe Etkileri

Ekonomi Basınının Ekonomi Politik Yapısı ve İçeriğe EtkileriEkonomi ve ekonomiye ilişkin bilgi tarih boyunca insanların en temel gereksinimleri arasında yer almıştır. Nitekim Batı’da basının ilk ortaya çıkışında iktisadi bilgilerin aktarılma gereksinimi etkili olmuştur. Basın türleri arasında yer alan ekonomi basını,… Continue Reading

Turizm İşletmelerinde Çağdaş Finansal Enstrümanlar

Turizm İşletmelerinde Çağdaş Finansal EnstrümanlarBu kitapta ,günümüz Türkiyesi’nin para ve sermaye piyasalarında turizm işletmelerinin fon temininde kullanabilecekleri kısa,orta ve uzun vadeli finansal enstrümanlar, kapsamlı aynı zamanda sade ve anlaşılır bir dilde tanıtılmaya çalışılmıştır.Bu yönüyle kitap, sadece turizm işletmelerinde görev yapan… Continue Reading

Ücret & Teorisi – Politikası – Yönetimi – Sistemleri

Ücret & Teorisi – Politikası – Yönetimi – SistemleriBu kitabın temel amacı son derece stratejik bir öneme sahip olan ücret konusunu çeşitli yönleri ile ele almak ve incelemektir. Bu amaçla kitabın birinci bölümünde ücrete ilişkin kavramsal çerçeveye yer verilmiş, ücret,… Continue Reading

Sosyolojiye Giriş (Kod: 6-B-29)

Kitabın ismi Sosyolojiye Giriş (Kod: 6-B-29) dir.Kitap Hans Freyer tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Ekonomi

Kitabın ismi Ekonomi dir.Kitap R. Glenn Hubbard tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını sadece… Continue Reading

İslam, Ekonomi ve Toplum

İslam, Ekonomi ve Toplumİslam iktisadının orijinalliği -neoklasik, iktisat, Marksist iktisat, kurumsal iktisat ve diğer bütün iktisadi yaklaşımlardan ayrıldığı üzere- onun temelde kurduğu belirgin “dinî-ahlâki” bağlantılarında yatmaktadır. Ahlâkın insanın iktisadi davranışlarına yansıması gerektiği emri üzerinden ilerleyen Naqvi, İslam’ın ahlâki ilkelerin iktisadi… Continue Reading

Elon Musk & Tesla, Spacex ve Muhteşem Geleceğin Peşinde

Elon Musk & Tesla, Spacex ve Muhteşem Geleceğin PeşindeNew York Times Çok Satanlar #1Amazon Yılın En İyi KitabıWall Street Journal Yılın En İyi İş Dünyası KitabıGenişletilmiş ve Güncellenmiş Yeni Baskı Bu kitap; 1971 doğumlu genç bir girişimcinin şirketleri ile dünyadaki otomotiv,… Continue Reading

Bir Vergi Tekniği Yöntemi Olarak Kaynakta Vergileme

Bir Vergi Tekniği Yöntemi Olarak Kaynakta VergilemeBu çalışmada, günümüzde birçok ülkenin vergi sisteminde yaygın uygulama alanı bulan, vergi güvenliğini sağlayan bir vergi tahsil yöntemi ve vergilendirme yöntemi olarak Türkiye’de de tercih konusu olan ve uygulama alanı gittikçe genişleyen kaynakta vergilemeye… Continue Reading