Modern Talaşlı İmalat Yöntemleri

Modern Talaşlı İmalat Yöntemleri• Tornalama: Tornalama takımları ve uygulamaları, kopya tornalama, profil işleme, ideal talaş kontrolü için takım yolu örnekleri, tornalama takımları, Seramik uçların uygulama alanları, Paslanmaz çeliğin tornalanması• Delik İşleme: Takımın sehimi, Delik katerlerinin tespiti, Talaş kırma ve talaş… Continue Reading

Doğa Bilimlerinin Perspektifinden Evrimsel ve Döngüsel Tarih

Doğa Bilimlerinin Perspektifinden Evrimsel ve Döngüsel TarihBir tarihsel olgunun belirli aralıklarla aynı şeyi tekrar etmesi, bunun yanında da sürekli evrimleşerek basitten karmaşığa doğru yol almasına evrimsel ve döngüsel tarih denir. Kısaca, tarihin belirli bir zaman aralıklarında periyodik olarak kendisini tekrar… Continue Reading

Kurumsal Yönetim ve Firma Yönetim Kuru

Kurumsal Yönetim ve Firma Yönetim KuruTüm Dünya’da “Corporate Governance” olarak ifade edilen “Kurumsal Yönetim”; firmalara ilişkin taraflar arasındaki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmayı hedefleyen, firmaların daha iyi yönetilmesi konusunda çeşitli standartların belirlenmesine yönelik modern bir yönetim anlayışıdır.Bu kitapta, firmaların nasıl etkin… Continue Reading

Arşiv Belgelerine Göre Tehcire Giden Yol

Kitabın ismi Arşiv Belgelerine Göre Tehcire Giden Yol dir.Kitap Kollektif tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Enerji Politikaları

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Enerji PolitikalarıİçerikBirinci BölümKüreselleşme ve Enerji Jeopolitiği İkinci BölümSürdürülebilir Kalkınma ve Enerji İlişkileri Üçüncü BölümKüresel Isınma ve İklim Değişikliği Dördüncü BölümYenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teşvik Politikaları Beşinci BölümOecd Ülkelerinde Sürdürülebilir Enerji Arzının Belirleyicileri:  Ampirik Analiz

Sermaye Piyasası ve Borsa

Sermaye Piyasası ve BorsaBu kitap, sermaye piyasası ve borsaya ilgi duyan herkese, işin teorik ve akademik yanını da ihmal etmeden, piyasanın tarihi, kurumları, araçları ve işleyişi konusunda bilgi vermeyi amaçlıyor. İkincihedefi, piyasanın ve kurumlarının zaman içerisindeki evrimi üzerinde durarak bugünün… Continue Reading

Kesk Tarihi & Kamu Çalışanlarının Sendikal Mücadele Süreci

Kesk Tarihi & Kamu Çalışanlarının Sendikal Mücadele SüreciBu çalışma kişişel veya öznel bir çalışma değil, kolektif emeklerle oluşmuş bir örgütsel ilişkiyi en olgun ve objektif biçimde gelecek kuşaklara aktarma bilinciyle yapılmıştır. Tarih yazmak kolay iş değildir. Hele emek hareketinin özgün… Continue Reading

Ekonomi Nedir? Soru ve Cevaplarla

Kitabın ismi Ekonomi Nedir? Soru ve Cevaplarla dir.Kitap M. Murat Taşkın tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Mali Tablolar Analizi Excel Uygulamalı

Mali Tablolar Analizi Excel UygulamalıFinansal tablolar ve türleriFinansal analiz nedir?Oran analizi nedir?Dikey yüzde yöntemiKarşılaştırmalı tablolar analiziEğilim (Trend) yüzdeleri analiziMaliyetler değişken ve sabit olarak nasıl sınıflandırılır?Başabaş noktası nasıl hesaplanır?Analizde sorulacak sorularNakit akış tablosu nedir?

Otomatik Müşteri

Otomatik Müşteriİşinizin can damarı sürekli müşterilerdir. Ancak müşteriler vefasız çıkabilir, piyasalar çalkalanabilir ve hepimizin bildiği üzere rakipler her zaman acımasızdır.Peki böyle bir dünyada işinizin geleceğini nasıl kurtaracaksınız?Cevap basit: Otomatik müşterileri bulup onlarla iyi geçinerek! Bugünlerde hemen her hizmeti abonelik yoluyla alabiliyoruz.… Continue Reading