Modern Talaşlı İmalat Yöntemleri

Modern Talaşlı İmalat Yöntemleri• Tornalama: Tornalama takımları ve uygulamaları, kopya tornalama, profil işleme, ideal talaş kontrolü için takım yolu örnekleri, tornalama takımları, Seramik uçların uygulama alanları, Paslanmaz çeliğin tornalanması• Delik İşleme: Takımın sehimi, Delik katerlerinin tespiti, Talaş kırma ve talaş… Continue Reading

Sınıftan Sınıfa & Fabrika Dışında Çalışma Manzaraları

Sınıftan Sınıfa & Fabrika Dışında Çalışma Manzaralarıİşçi/emekçi kavramı, hâlâ öncelikle fabrikayı, atölyeyi, kısacası modern endüstriye özgü üretim ve çalışma ilişkilerini çağrıştırıyor. Büyük sanayi üretiminin yerini yeni teknolojilere bırakıyor olmasının, işçi sınıfını önemsizleştirdiği hatta sona erdirdiği yanılsaması, biraz da bu çağrışımdan… Continue Reading

Çalışma Ekonomisine Giriş

Çalışma Ekonomisine Giriş“Çok açık olarak görülmektedir ki, çalışma ekonomisinin konuları artık gündelik yaşantının parçaları haline geliyor. Ücretler, sendikalar, işsizlik, enflasyon gibi konular sadece belirli bir akademik çevredeki tartışmalar dışına çıkmıştır. Sıradan bir yurttaş bu ve benzeri konuları hem yaşayarak hem… Continue Reading

İşçinin Varlık Problemi & Sınıf, Erkeklik ve Duygular Üzerine Denemeler

İşçinin Varlık Problemi & Sınıf, Erkeklik ve Duygular Üzerine Denemeler: “Eğer sorun bize dışsal sınıf çelişkilerini ortadan kaldırmak olsaydı, azade olduğumuz bir sistemi yıkacak özneler olsaydık ne de kolay olurdu. Ama lütfen artık biri bana şu sistemi tarif etsin. Sınıf… Continue Reading

Köylülükten Sonra Tarım & Osmanlıdan Günümüze Çiftçinin İlgası ve Şirketleşme

Köylülükten Sonra Tarım & Osmanlıdan Günümüze Çiftçinin İlgası ve ŞirketleşmeTürkiye tarımının mevcut aşaması, ekonomik ve siyasal iktidarın meşrulaşma döngülerinden birini ifade ediyor. Türkiye’de üretim, nüfus, şehirleşme ve ticaret hacmindeki değişim süreçlerinin “toplum” ve ekonomide yarattığı dönüşümlerin tarım alanındaki yansımaları, Türkiye’de… Continue Reading

Network Marketing Sözleşmesi

Network Marketing SözleşmesiNetwork Marketing Sisteminde, üretici ya da ithalatçı firmalar ürünlerini, doğrudan satıcı olarak isimlendirilen ve bir yandan ürün satan diğer yandan da kendileri gibi çalışacak yeni satıcılar bularak sisteme kazandıran kişiler aracılığı ile tüketicilere ulaştırmaktadırlar. Doğrudan satıcılar hem sattıkları… Continue Reading