İşçinin Varlık Problemi & Sınıf, Erkeklik ve Duygular Üzerine Denemeler

İşçinin Varlık Problemi & Sınıf, Erkeklik ve Duygular Üzerine Denemeler: “Eğer sorun bize dışsal sınıf çelişkilerini ortadan kaldırmak olsaydı, azade olduğumuz bir sistemi yıkacak özneler olsaydık ne de kolay olurdu. Ama lütfen artık biri bana şu sistemi tarif etsin. Sınıf… Continue Reading

Köylülükten Sonra Tarım & Osmanlıdan Günümüze Çiftçinin İlgası ve Şirketleşme

Köylülükten Sonra Tarım & Osmanlıdan Günümüze Çiftçinin İlgası ve ŞirketleşmeTürkiye tarımının mevcut aşaması, ekonomik ve siyasal iktidarın meşrulaşma döngülerinden birini ifade ediyor. Türkiye’de üretim, nüfus, şehirleşme ve ticaret hacmindeki değişim süreçlerinin “toplum” ve ekonomide yarattığı dönüşümlerin tarım alanındaki yansımaları, Türkiye’de… Continue Reading

Network Marketing Sözleşmesi

Network Marketing SözleşmesiNetwork Marketing Sisteminde, üretici ya da ithalatçı firmalar ürünlerini, doğrudan satıcı olarak isimlendirilen ve bir yandan ürün satan diğer yandan da kendileri gibi çalışacak yeni satıcılar bularak sisteme kazandıran kişiler aracılığı ile tüketicilere ulaştırmaktadırlar. Doğrudan satıcılar hem sattıkları… Continue Reading