Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri (Karton Kapak)

Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri (Karton Kapak)David Ricardo (1772-1823): A. Smith’le başlayıp J.S. Mill ile sona eren İngiliz Klasik Okulu’nun doruk noktasını oluşturduğu kabul edilir.. Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri’nde ekonomi bilimi ve politikanın bugün de uğraştığı sorunları iki yüzyıl… Continue Reading

Kalkınma İktisadı & Yükselişi ve Gerilemesi

Kalkınma İktisadı & Yükselişi ve GerilemesiProf. Dr. Fikret Şensesin derlediği Kalkınma İktisadı, Üçüncü Dünyanın gelişme sorunlarına dünden bu günden ve gelecek perspektifinden bakan on makale içeriyor. Yalnızca iktisatçıları değil, paylaşım, yoksulluk tüm insanların mutluluğu noktalarında duyarlı olan herkesi ilgilendirecek on… Continue Reading

Kalkınma İktisadı

Kalkınma İktisadıÇocuk emekleyerek 1 km. Ötedeki Birleşmiş Milletler yemek kampına gitmeye çalışıyor.Arkasındaki akbaba, çocuğun ölmesini bekliyor.Fotoğrafı çeken Kevin Carter, fotoğrafı çeker çekmez oradan ayrılıyor ve kimse çocuğa ne olduğunu bilmiyor.,Fotoğrafçı Kevin Carter, 3 ay sonra deprosyona giriyor ve intihar ediyor.Ve… Continue Reading

Ulusal Kalkınmacılığın İflası

Ulusal Kalkınmacılığın İflasıUlus-devletlerin krizi ve dünya kapitalizmi içindeki yeni yeri, ulusal kapitalizmlerin toplamı olan bir dünya kapitalizminden yeni küresel kapitalist sisteme geçiş yerellik ve kimlik krizi.

Tutkular ve Çıkarlar & Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?

Tutkular ve Çıkarlar & Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?Siyasal iktisadın tanınmış isimlerinden Albert O. Hirschman kapitalizmin şekillenmekte olduğu on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardaki düşünsel havayı inceleyerek, çok uzun süre günah sayılan maddi çıkar peşinde koşmanın nasıl olup… Continue Reading

Grundrisse 2 (Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri)

Grundrisse 2 (Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri)Emeğin emekle değişimi işçinin mülksüzlüğüne dayanır.

Grundrisse & Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma

Grundrisse & Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön ÇalışmaGrundrisse, Karl Marx’ın daha sonra yayımlamayı düşündüğü büyük eserinehazırlık niteliğinde doldurduğu defterleri kapsamaktadır. Defterler, Ağustos 1857-Mart 1858 arasında yazılmıştır ve bu halleriyle Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859), Kapital’in ilk taslağı (1861-63), Kapital’in I.… Continue Reading

Bir Başka İktisat Yeni Muhafazakar, Friedmancı, Monetarist Görüş Üzerine İncelemeler Ve Öneriler

Kitabın ismi Bir Başka İktisat Yeni Muhafazakar, Friedmancı, Monetarist Görüş Üzerine İncelemeler Ve Öneriler dir.Kitap Alpaslan Işıklı tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön… Continue Reading