Tutkular ve Çıkarlar & Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?

Tutkular ve Çıkarlar & Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?Siyasal iktisadın tanınmış isimlerinden Albert O. Hirschman kapitalizmin şekillenmekte olduğu on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardaki düşünsel havayı inceleyerek, çok uzun süre günah sayılan maddi çıkar peşinde koşmanın nasıl olup… Continue Reading

Grundrisse 2 (Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri)

Grundrisse 2 (Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri)Emeğin emekle değişimi işçinin mülksüzlüğüne dayanır.

Grundrisse & Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma

Grundrisse & Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön ÇalışmaGrundrisse, Karl Marx’ın daha sonra yayımlamayı düşündüğü büyük eserinehazırlık niteliğinde doldurduğu defterleri kapsamaktadır. Defterler, Ağustos 1857-Mart 1858 arasında yazılmıştır ve bu halleriyle Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859), Kapital’in ilk taslağı (1861-63), Kapital’in I.… Continue Reading

Bir Başka İktisat Yeni Muhafazakar, Friedmancı, Monetarist Görüş Üzerine İncelemeler Ve Öneriler

Kitabın ismi Bir Başka İktisat Yeni Muhafazakar, Friedmancı, Monetarist Görüş Üzerine İncelemeler Ve Öneriler dir.Kitap Alpaslan Işıklı tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön… Continue Reading