Modern Dünya Sistemi 1

Modern Dünya Sistemi 1Bir dünya sisteminin kaynağını ve başlangıçtaki işleyişlerini tanımlamak için, mutlak bir kavramı, bir dünya-sistemini ileri sürdüm. Dünya-sistemi sosyal bir sistemdir; sınırları, yapıları, üye grupları, meşruiyet kuralları ve bağdaşıklığı vardır. Hayatı, onu gerilimle bir arada tutan çatışan güçlerden… Continue Reading

Yükselen Piyasalar Ekonomisi

Yükselen Piyasalar EkonomisiYükselen Piyasalar Ekonomisi(Ukrayna, Tayland, Malezya Ve Peru)Yükselen Piyasalar Ekonomisi(Bangladeş, Endonezya, İran, Mısır)Geçiş Ekonomilerinden Yükselen Piyasa Ekonomilere:Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan EkonomileriYükselen Piyasalar Ekonomisi Türkiye Ve Suudi Arabistan ÖrneğiYükselen Piyasalar Ekonomisi(Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Kolombiya, Yunanistan)Brıcs Ekonomilerinin Makroekonomik Performansılarının DeğerlendirilmesiÜzerinden… Continue Reading

Bir Krizin Anatomisi

Bir Krizin Anatomisi2008 yılının son aylarına doğru büyük bir kriz patlamış ve birçok ülke bu krizden payını almıştı. Bu ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri’ydi kuşkusuz. Finansal sistemleri toz duman olmuş, iflasla yüz yüze gelen pek çok banka ve finansal… Continue Reading

Dünya Ekonomisinde Altın

Dünya Ekonomisinde AltınKitaptaki Konuların Ana Başlıkları: ÖnsözDünya Ekonomisinde AltınAltının Kimlik KartıAltının ÜretilmesiAltın Elde Etme YöntemleriMaden Özelliği İle Altının Kullanıldığı AlanlarAltının TarihçesiDeğer Ölçüsü Olarak AltınZenginlik Toprak Altından Nasıl Çıkarılırdı?Altın ParaIsparta’nın Altın Sikkesi (Günümüz Yunanistan) M.Ö. 700 -350Kartaca Deri Paradan Altın Sikkeye Dönüyor;… Continue Reading

Kırılgan Tasarım & Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

Kırılgan Tasarım & Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi KökenleriBankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal sistemleri, hatta sınırları ortak olan ülkeler bu kadar farklı deneyimlere sahip… Continue Reading

ABD Nasıl Kalkındı?

ABD Nasıl Kalkındı?Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) kuruluşu sonrasında gerçekleştirdiği iktisadi büyüme birçok iktisat tarihçisi tarafından II. Sanayi Devrimi olarak adlandırılmış özgün bir kalkınma ve büyüme tecrübesidir.  19. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri ile kıyaslandığında önemli sayılabilecek bir ekonomik etkinliğe… Continue Reading