Mali Tablolar Analizi Excel Uygulamalı

Mali Tablolar Analizi Excel UygulamalıFinansal tablolar ve türleriFinansal analiz nedir?Oran analizi nedir?Dikey yüzde yöntemiKarşılaştırmalı tablolar analiziEğilim (Trend) yüzdeleri analiziMaliyetler değişken ve sabit olarak nasıl sınıflandırılır?Başabaş noktası nasıl hesaplanır?Analizde sorulacak sorularNakit akış tablosu nedir?

Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları

Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları“Efendiler; ekonomi sahasında düşünürken ve konuşurken zannedilmesin ki, biz yabancıların sermayesine düşmanız. Hayır, bizim memleketimiz geniştir. Çok çalışma ve sermayeye ihtiyacımız vardır. Bundan dolayı kanunlarımıza bağlı olmak şartıyla yabancıların sermayelerine gereken güvenceyi vermeye her zaman hazırız ve… Continue Reading

Otomotiv Sektörü Piyasa Yapısı Markov Analizi Uygulaması

Otomotiv Sektörü Piyasa Yapısı Markov Analizi UygulamasıMal ve hizmet piyasalarının çok genel olarak “tam rekabet” ve “eksik rekabet” piyasası olarak iki gruba ayrıldığı görülmektedir. Neoklasik iktisatın öngördüğü piyasa yapısı olan tam rekabet piyasasının koşulları şu şekilde sıralanabilir: çok sayıda alıcı… Continue Reading

Küresel Kriz Dönemi Türkiye’de Finansal İstikrar Odaklı Para Politikası Uygulamaları

Küresel Kriz Dönemi Türkiye’de Finansal İstikrar Odaklı Para Politikası UygulamalarıKainatta kaynaklar ve ihtiyaçlar arasında bir dengenin varlığı yadsınamaz bir gerçeklik olmakla birlikte, kaynakların yetersiz ve ihtiyaçların sınırsız olduğu temel önermesini sorgulayarak iktisat ilmini yeniden inşa etmeye başlamalıyız.

Bankacılığa Giriş & Temel Bankacılık Bilgileri

Kitabın ismi Bankacılığa Giriş & Temel Bankacılık Bilgileri dir.Kitap Dr. Şenol Babuşcu tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına… Continue Reading

Finansal Kriz Modelleri

Finansal Kriz ModelleriEnflasyon hedeflemesine dayalı para politikası uygulaması 1990’lı yıllardan itibaren bir para politikası rejimi olarak uygulanmaya alınmış ve fiyat istikrarını sağlama hususunda yadsınamaz başarılar elde etmiştir. Söz konusu sürece binaen, dünya ekonomisinin genelinde reel ve finansal sektör arasındaki etkileşim… Continue Reading

UFRS 9 Finansal Risk Yönetiminde ve Kredi Risk Ölçümünde Yeni Bir Araç

UFRS 9 Finansal Risk Yönetiminde ve Kredi Risk Ölçümünde Yeni Bir Araçİçindekiler1-Finansal Araç Kavramı2-Finansal Risk Kavramı ve Ölçüsü3-Finansal İstikrar Açısından Finansal Araçların Değerlemesi4-Makro Finansal İstikrar Aracı Olarak UFRS95-UFRS 9 Kapsamında Kredi Risk Ölçümüne Yönelik Kavramlar 

Sıfırdan Sonsuza

Sıfırdan SonsuzaBitcoin eşler arası teknolojiyi kullanarak merkez otorite veya banka olmadan çalışır. İşlemlerin yönetimi ve bitcoinlerin dağıtımı toplu olarak ağ tarafından idare edilir. Bitcoin açık kaynaklıdır; tasarımı halka açıktır, kimse Bitcoin’e sahip değildir ve onu kontrol edemez, herkes katılabilir. Bitcoin… Continue Reading

Turizm İşletmelerinde Çağdaş Finansal Enstrümanlar

Turizm İşletmelerinde Çağdaş Finansal EnstrümanlarBu kitapta ,günümüz Türkiyesi’nin para ve sermaye piyasalarında turizm işletmelerinin fon temininde kullanabilecekleri kısa,orta ve uzun vadeli finansal enstrümanlar, kapsamlı aynı zamanda sade ve anlaşılır bir dilde tanıtılmaya çalışılmıştır.Bu yönüyle kitap, sadece turizm işletmelerinde görev yapan… Continue Reading

Sosyal Sermaye Kaybı

Kitabın ismi Sosyal Sermaye Kaybı dir.Kitap Recep Yıldız tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading