Arşiv Belgelerine Göre Tehcire Giden Yol

Kitabın ismi Arşiv Belgelerine Göre Tehcire Giden Yol dir.Kitap Kollektif tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Enerji Politikaları

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Enerji PolitikalarıİçerikBirinci BölümKüreselleşme ve Enerji Jeopolitiği İkinci BölümSürdürülebilir Kalkınma ve Enerji İlişkileri Üçüncü BölümKüresel Isınma ve İklim Değişikliği Dördüncü BölümYenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teşvik Politikaları Beşinci BölümOecd Ülkelerinde Sürdürülebilir Enerji Arzının Belirleyicileri:  Ampirik Analiz

Ekonomi Nedir? Soru ve Cevaplarla

Kitabın ismi Ekonomi Nedir? Soru ve Cevaplarla dir.Kitap M. Murat Taşkın tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Milli Mücadele’de Gaziantep (Kod:6-A-19)

Kitabın ismi Milli Mücadele’de Gaziantep (Kod:6-A-19) dir.Kitap Ayhan Öztürk tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Sosyal ve Kültürel Hayatta Bolu Halkevi

Sosyal ve Kültürel Hayatta Bolu HalkeviGenç Cumhuriyetin en önemli kültür kurumlarından olan Halkevlerinin amacı çalışmalarıyla halkın bilgi ve kültür seviyesini yükseltmekti. Resmen açılış tarihi olarak kabul edilen 19 Şubat 1932’den itibaren Halkevleri kısa sürede yurdun büyük bölümüne yayıldı. Bu çerçevede… Continue Reading

Ülkemin Kaçan Gönenci

Ülkemin Kaçan GönenciBu kitapta, iktisatçı Dr. Osman Sarı, Türkiye’nin ekonomik gelişimini farklı bir bakış açısı ile ele alıyor. Bu gelişimin döngülerle ilerlediğini açıklayan yazar, iktisadi süreçlerin bazı toplumları gönenç toplumu haline getirirken, bazılarını batakhaneye çevirdiğini belirtiyor.Gelişim sürecindeki dönemleri siyaset ve… Continue Reading

Ekonometride Güncel Konular

Ekonometride Güncel Konular1-Ekonometride Finansal Kırılganlıkların İncelenmesi2-Mixed Logit Modeli3-Mekansal Ekonometri4-Teknoloji, Yalın Yönetim ve Öteksi5-Türk Otomotiv Ana Sanayide YTZY Kriterlerinin Ağırlıklandırılması6-Stokastik Envanter Yönetimi Problemlerinin Çözümünde Similasyon Yaklaşımı7-İstatistikte Optimizasyonun Yeri ve Evrimsel Optimizasyon Algoritmaları8-Konut Satışlarının İncelenmesinde Panel Veri Analizi9-AR-GE Harcamaları VE İhracatta Çeşitlendirme:… Continue Reading

Mühendislik Ekonomisinin Temelleri

Mühendislik Ekonomisinin Temelleri Geliştirilmiş tamamlayıcı web sitesi : podcast’ler , hesap tabloları ve resim kütüphanesine sahiptir. Risk analizleri hakkında ayrı bir bölüm , kapsam genişletilmiş etik konusu ve dış verim oranı konusu bu baskıda eklenmiştir. Finansal hesap makinası kullanımı ile zenginleştirilmiş bölümler… Continue Reading

Hozat

HozatHozat, benzerleriyle kıyaslandığında küçük bir kasaba olmasına rağmen Dersim coğrafyasında çok önemli olaylara sahne olmuş tarihi bir mekandır. 16. yüzyıl Osmanlı kayıtlarında Çemişgezek Sancağı’nın 50 haneli orta büyüklükte bir Ermeni köyü olarak yer almış; 19. yüzyılda ise Dersim Sancağı’nın merkezi… Continue Reading

Çanakkale’de İtilaf Donanması’na Vurulan Büyük Darbe (Mayıs 1915 Harekatı)

Kitabın ismi Çanakkale’de İtilaf Donanması’na Vurulan Büyük Darbe (Mayıs 1915 Harekatı) dir.Kitap A. Burak Kandaş tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek… Continue Reading