Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü & İzmir Kalkınma Ajansı Örnegi

Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü & İzmir Kalkınma Ajansı ÖrnegiKalkınma Ajansları, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak; yerel potansiyeli harekete geçirerek bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla kurulmuştur. Bu… Continue Reading

Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar

Kitabın ismi Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar dir.Kitap Prof. Dr. M. İlker Parasız tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun… Continue Reading

Memur-Sen’in Sicili (1995-2014)

Memur-Sen’in Sicili (1995-2014)“Memur-Sen, yaklaşık 800 bin kamu çalışanının bir araya geldiği bir sendikalar konfederasyonun adı. Memur-Sen’in üye sayısını artırma “başarısı” nesnel bazı nedenlere bağlıdır. Üye sayısındaki artış yalnızca baskı ve tehditle açıklanamaz. Memur-Sen sürecine eşlik eden “sebeplerin” sorgulanması, sendikal örgütlenme… Continue Reading

Avrupa Birliği’nde Turizm ve Uygulanan Politikalar

Kitabın ismi Avrupa Birliği’nde Turizm ve Uygulanan Politikalar dir.Kitap Doç. Dr. Füsun İstanbullu Dinçer tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan,… Continue Reading

Kalkınma Ajansları & Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri

Kalkınma Ajansları & Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri• Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Kalkınma Ajansları• Bölgesel Kalkınma Politikalarının Ve Kalkınma Ajanslarının Gelişimi: Uygulama Örnekleri• Kalkınma Ajanslarının Kalkınma Çalışmalarına Etki Ve Katkıları• Dünya’da Ve Türkiye’de Bölge Planlama Ve Kalkınma Ajansları• Kalkınma Ajanslarının… Continue Reading

T.C. Bayındırlılk ve İskan Bakanlığı

T.C. Bayındırlılk ve İskan Bakanlığı“Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık Projesi” Mimarlığın toplumsallaştırılması, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan mimarlık hizmetlerinin mimarlık ortamıyla paylaşılması hedefiyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi İşyeri Temsiciliklerinin bir etkinliği olarak 30 Nisan 2004 tarihinde başlamıştır.