Kalkınma Ajansları & Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri

Kalkınma Ajansları & Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri• Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Kalkınma Ajansları• Bölgesel Kalkınma Politikalarının Ve Kalkınma Ajanslarının Gelişimi: Uygulama Örnekleri• Kalkınma Ajanslarının Kalkınma Çalışmalarına Etki Ve Katkıları• Dünya’da Ve Türkiye’de Bölge Planlama Ve Kalkınma Ajansları• Kalkınma Ajanslarının… Continue Reading

T.C. Bayındırlılk ve İskan Bakanlığı

T.C. Bayındırlılk ve İskan Bakanlığı“Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık Projesi” Mimarlığın toplumsallaştırılması, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan mimarlık hizmetlerinin mimarlık ortamıyla paylaşılması hedefiyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi İşyeri Temsiciliklerinin bir etkinliği olarak 30 Nisan 2004 tarihinde başlamıştır.