Financial Accounting/For Non-Professional Users

Kitabın ismi Financial Accounting/For Non-Professional Users dir.Kitap Nuray Ergül tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Dönem İçi Muhasebe Uygulamaları

Dönem İçi Muhasebe UygulamalarıBu kitabın amacı; muhasebe öğrenimi gören öğrencilere, muhasebe teorisi ve dönem içi uygulamaları hakkında temel bilgileri vermektir. Diğer taraftan, üniversiteden sonra muhasebe mesleği ile ilgili yapılacak çeşitli sınavlara hazırlanacak öğrenciler için de bir kaynak niteliği taşımaktadır.Bu amacı… Continue Reading

Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebesi

Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebesi“Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebesi” isimli çalışmamızın beşinci baskısında son yasal düzenlemelere göre ilaveler yapılmış, tüm açıklamalar ile temel ve ek mali tabloların hazırlanması ile ilgili yapılan uygulamalar, yeni düzenlemelere uygun olarak gözden geçirilmiştir.… Continue Reading

Muhasebe Uygulamaları Test Kitabı

Kitabın ismi Muhasebe Uygulamaları Test Kitabı dir.Kitap Doç. Dr. Abitter Özulucan tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Kamu Maliyesi & Maliye Tarihi, Maleyi Teorisi ve Ekonomisi, Bütçe, Vergi Usul Hukuku, Türk Vergi Sistemi

Kitabın ismi Kamu Maliyesi & Maliye Tarihi, Maleyi Teorisi ve Ekonomisi, Bütçe, Vergi Usul Hukuku, Türk Vergi Sistemi dir.Kitap Selda Aydın tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını… Continue Reading

Finansal Muhasebe Uygulamaları (Çalışma Kitabı) Cilt 2- (Burak Arzova – Sinan Ceyhan)

Finansal Muhasebe Uygulamaları (Çalışma Kitabı) Cilt 2- (Burak Arzova – Sinan Ceyhan)Ana kitaba bağlı çalışma kitabı bizim ülkemizde İngilizce öğrenimi dışında sıklıkla görülen bir basılı yayın türü değildir. Genellikle uygulama kitaplarının içerisinde sorular ve bu soruların çözümleri yer alır. Oysa… Continue Reading

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiKONU BAŞLIKLARI? Dış Ticarette Temel Kavramlar, Teslim Ve Ödeme Şekilleri Ve Belgeler? Tekdüzen Hesap Planı Ve Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Hesaplar? Kambiyo, Menkul Kıymet İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi? İhracat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi? İthalat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi? Dış Ticaret… Continue Reading

Kamu Sosyal Tesisleri Muhasebe Sistemi Finansal raporlama ve Denetimi

Kamu Sosyal Tesisleri Muhasebe Sistemi Finansal raporlama ve Denetimi“Kamu Sosyal Tesisleri Muhasebe Sistemi Finansal Raporlama ve Denetimi” isimli bu kitapta; genel yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen, kamu görevlilerine hizmet veren ve kâr amacı gütmeyen kurumlar vergisi ve/veya… Continue Reading

Büyükbaş Canlı Varlık İşletmelerinde Muhasebe Düzeni & Uygulamalı Örnekleri, TMS/TFRS-VUK/MSUGT Karşılaştırmalı

Büyükbaş Canlı Varlık İşletmelerinde Muhasebe Düzeni & Uygulamalı Örnekleri, TMS/TFRS-VUK/MSUGT KarşılaştırmalıBu kitabın amacı; ülkemizde her geçen gün sayıları artmakta olan büyükbaş canlı varlık işletmelerinin muhasebe departmanlarına, araştırmacılara, uygulamacılara konuya ilişkin ışık vermek, yararlı olmaktır. Bu çalışmada ulusal muhasebe sistemi ile… Continue Reading

Ticari Matematik

Kitabın ismi Ticari Matematik dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını sadece kendi yalnızlığına… Continue Reading