Büyükbaş Canlı Varlık İşletmelerinde Muhasebe Düzeni & Uygulamalı Örnekleri, TMS/TFRS-VUK/MSUGT Karşılaştırmalı

Büyükbaş Canlı Varlık İşletmelerinde Muhasebe Düzeni & Uygulamalı Örnekleri, TMS/TFRS-VUK/MSUGT KarşılaştırmalıBu kitabın amacı; ülkemizde her geçen gün sayıları artmakta olan büyükbaş canlı varlık işletmelerinin muhasebe departmanlarına, araştırmacılara, uygulamacılara konuya ilişkin ışık vermek, yararlı olmaktır. Bu çalışmada ulusal muhasebe sistemi ile… Continue Reading

Ticari Matematik

Kitabın ismi Ticari Matematik dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını sadece kendi yalnızlığına… Continue Reading

KPSS A Tek Kitap Konu Anlatımı (Alan Bilgisi 1) Muhasebe-İşletme-Maliye-İktisat-Hukuk

KPSS A Tek Kitap Konu Anlatımı (Alan Bilgisi 1) Muhasebe-İşletme-Maliye-İktisat-HukukKpss A GrubuMüfettişlikKaymakamlıkUzmanlıkBankacılıkAdli ve İdari Yargı Geniş Konu AnlatımıCevaplı ve Çözümlü TestlerÇıkmış SorularDeneme Sınavları

Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar

Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar• Mahalli İdareler Maliyesinin Gelir Boyutu• Mahalli İdareler Maliyesinin Harcama Boyutu

Finansal Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi

Finansal Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe SistemiİÇİNDEKİLER 1. Bölüm: Muhasebeye Giriş2. Bölüm: İşletme KarınıBelirleme3. Bölüm: Mal Alış ve Satışları4. Bölüm: Ayarlama Kayıtları5. Bölüm: Stok Değerleme ve Kapanış Kayıtları6. Bölüm: Hesapların İncelenmesi7. Bölüm: Nazım Hesaplar8. Bölüm: Tek Düzen Hesap Planı9. Bölüm: Uygulamalar10.… Continue Reading

Maliyet Muhasebesi (İlkeler ve Uygulama)

Kitabın ismi Maliyet Muhasebesi (İlkeler ve Uygulama) dir.Kitap Prof. Dr. Nasuhi Bursal tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına… Continue Reading

Su Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Finansal Raporlaması

Su Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Finansal RaporlamasıSu ürünü; deniz ve iç sulardaki yaşayan bitkisel (algler vb.) ve yaşayan hayvansal (balık, kabuklu, yumuşakça ve eklembacaklılar vb.) organizmalar olup, canlı bir varlıktır. Canlı varlıklar için de temel alınacak Uluslararası Muhasebe Standartları-UMS ve bu… Continue Reading

Vergi Muhasebesi Soru ve Çözümleri

Kitabın ismi Vergi Muhasebesi Soru ve Çözümleri dir.Kitap Fevzi Bulut tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading

Meslek Yüksek Okulları için Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Meslek Yüksek Okulları için Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi*Temel Kavramlar*Belgeler Teslim Şekilleri*Ödeme Yöntemleri*İhracat İşlemleri*İthalat İşlemleri*Kambiyo İşlemleri*İhracatçı Birlikler ile İlişkiler*Vergi Yükümlülüğü*Dış Ticareti Teşvik Eden Kuruluşlar*Devlet Yardımları*serbest Bölgeler ve Sınır Ticaret Merkezleri

TMS ve TFRS’ler ile Tam Uyumlu Sigorta Şirketlerinde Muhasebe Uygulamaları

TMS ve TFRS’ler ile Tam Uyumlu Sigorta Şirketlerinde Muhasebe UygulamalarıSigorta işlemlerinin karmaşıklığı, sigorta şirketlerinin sayısının artması, sigortalanmayla ilgili bilincin artması, bazı branşlarda sigorta yaptırmanın zorunlu olması sektöre olan ilgiyi arttırmıştır. Sektörün yapısı itibariyle de gelir gider dengesinin diğer sektörlere göre… Continue Reading