Kültür Pazarlaması

Kültür PazarlamasıPazarlamanın ve pazarlama stratejisinin kültür ekonomilerine uyarlanması ile ortaya çıkan kültür pazarlaması, kültür ekonomilerinin sağladığı ekonomik ve sosyal kalkınma nedeni ile giderek önemli bir noktaya gelmektedir. Günümüzde toplumlar, kültür üretiminde bulundukça ve kültür ürünlerine olan talebi arttırdıkça gelişmişlik düzeylerinin… Continue Reading

Destinasyon Pazarlamasında Markalaşma ve Markalaşma Yolunda Şanlıurfa Kent İmajı

Destinasyon Pazarlamasında Markalaşma ve Markalaşma Yolunda Şanlıurfa Kent İmajıDestinasyonlar bütüncül bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda destinasyonda bulunan çekicilikler, işletmeler, kurum ve kuruluşlar ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Seyahat edenlerin karar vermelerini ve seçimlerini etkilemek isteyen bir turizm destinasyonu için, destinasyonun hedef kitledekiimaj… Continue Reading

Stratejik Boyutuyla Destinasyon Pazarlaması

Stratejik Boyutuyla Destinasyon PazarlamasıBu kitabın amacı destinasyonlar açısından oldukça önemli olan pazarlama faaliyetlerinin stratejik boyutlarıyla  incelenmesi ve konu ile ilgili turizm destinasyonlarının yöneticilerine, sektör temsilcilerine,araştırmacılara, öğrencilere ve konuyla ilgilenenlere kavramsal bilgiler sunmaktadır.