Hayekizm

HayekizmBu kitapda XX. yüzyılın en önemli ekonomistlerinden, düşünürlerinden birini Friedrich August von Hayek’i inceleyeceğiz. Hayek aşağı yukarı 1980’den başyayarak aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkenin ekonomi politikalarını ve dolayısıyla yüz milyonlarca insanın yaşamını veya daha dakik bir ifadeyle ekonomik… Continue Reading

Prekarya & Yeni Tehlikeli Sınıf

Prekarya & Yeni Tehlikeli SınıfPrekarya… Bu “yeni” kelime, yeni zamanların toplumsal gerçekliğinin çarpıcı bir yüzünü tanımlıyor: Alabildiğine “esnekleşmiş” biristihdam rejiminde sürekli değişen işlerde, adeta hep geçici bir statüde çalışanlar… Düzenli olarak düzensiz işlerde çalışanlar…Bütün dünyada giderek genişleyen bu kitleyi “çalışan… Continue Reading

Dinozorların Krizi Değişim Ve Sendikalar

Dinozorların Krizi Değişim Ve SendikalarYeni bir sendikal strateji oluşturma sorunu, açıkça işçi sınıfının genel koşulları ve genel çıkarlarının güncel bir analizini gerektirir. İşçi sınıfının toplumsal kimliğini yeniden kurma sorunuyla karşı karşıya olduğu günümüzde yeni sendikal stratejiler, söz konusu “yeniden kurma”… Continue Reading

Girişimcilik & Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular

Girişimcilik & Temel Kavramlar ve Bazı Güncel KonularEski yöntemlerle günümüz iş yaşamında başarılı olmak neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Bugünün şirketleri daha küçük, esnek ve yalındır. Bununla birlikte, şirketlerin dışsal çevresindeki rekabet son derece küreseldir. Bu bağlamda, günümüz girişimcileri küresel düşünmek… Continue Reading