Emsal Danıştay Kararları Çerçevesinde Vergi Usul Kanununa Göre Değerleme

Emsal Danıştay Kararları Çerçevesinde Vergi Usul Kanununa Göre DeğerlemeDeğerleme, iktisadi kıymetlerin belirli bir zamandaki değerinin belli bir para birimi cinsinden ifade edilmesidir. Değerlemeden beklenilen maksada göre iktisadi kıymetlerin değerleme tarz ve ölçüleri birbirinden farklılık gösterir. Örneğin, vergi matrahının tespiti için… Continue Reading

Vergi Kaçakçılığı Suçları

Vergi Kaçakçılığı Suçları*Vergi Kaçakçılığı Suçları, Tanımı, Tarihçesi, Unsurları, faili, Mağduru, soruşturma ve Kavuşturma Şartı *Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Özellikleri, Diğer Vergi Suçları ve Ceza Kanunundaki Benzer Suçlardan Farkı *Vergi Kaçakçılığı Suçları Açısından, Defter, Kayıt ve Belge Tutma, Saklama ve İbraz Zorunluluğu… Continue Reading