Vergi Rekabetinin Kıyısında Vergi Cennetleri & Vergi Şeffaflığı, Oecd-Beps Eylem Planı

Vergi Rekabetinin Kıyısında Vergi Cennetleri & Vergi Şeffaflığı, Oecd-Beps Eylem Planı1. BÖLÜM1. Devletin Değişen Rolü ve Vergi Rekabetinin Etkisi 2. BÖLÜM2. Vergi Cennetlerinin Ortaya Çıkışı, Kapsamı ve Etkileri 3. BÖLÜM3. Vergi Cennetlerinin Maliyeti ve Mücadele Yöntemleri 

Türk-Alman Çifte Vergilendirme Anlaşmasında Yorum, Uygulama ve Gelecek Eğilimler

Türk-Alman Çifte Vergilendirme Anlaşmasında Yorum, Uygulama ve Gelecek EğilimlerBu kitap, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Münster Üniversitesi Hukuk Fakültelerinin 4 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği 1. Türk-Alman Uluslararası Vergi Hukuku Bienali’nde sunulan ve tartışılan tebliğlerin derlendiği bir çalışmadır. Bir Türk ve… Continue Reading

Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve Esasları

Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve EsaslarıAnayasamıza göre; “Devletin temel amaç ve görevleri; kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya çalışmaktır.” Anayasayı uygulamak aynı zamanda hukuka… Continue Reading

2011 Beyanname Düzenleme Kılavuzu

2011 Beyanname Düzenleme Kılavuzu66 yıllık onurlu geçmişinde üst düzey kamusal denetim görevini başarıyla yerine getiren Hesap Uzmanları Kurulu mensuplarının oluşturduğu Maliye Hesap Uzmanları Derneği’nin en önemli ve değerli yapıtlarından olan Beyanname Düzenleme Kılavuzu, Hesap Uzmanları camiasının tarihsel mirası olduğu gibi,… Continue Reading

Üreten Türkiye’ye Uygun Vergi Yapısı

Üreten Türkiye’ye Uygun Vergi YapısıPiyasa ekonomisinde önemli olan üretimin artmasıdır. Üretim arttıkça ekonomi büyüyecek, ekonomide büyüme oldukça da, yeni iş olanakları –yatırımlar çoğalacaktır. Bu şekilde de ekonomide, tam istihdama (işsizliğin çözülmesine) doğru bir yöneliş olacak; toplum genelinde kişi başına düşen… Continue Reading

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi Kendi ekonomisini, sosyal hayatını ve kültürünü üreten dijitalleşme olgusu kapsamında dijital ekonomiyi temel anlamıyla tanımaya çalışmak, dijital ekonominin neden olduğu vergilendirme zorluklarını anlamak, uluslararası kurumların ve ülkelerin dijital ekonominin vergilendirilmesi konusunda almış oldukları önlemler ve öneriler ile Türk… Continue Reading

Vergi İncelemelerinde Muhasebe Revizyonu

Vergi İncelemelerinde Muhasebe Revizyonu… vergisel olayların çeşitliliği, muhasebe mesleğinin standartlara bağlı olması ve giderek uluslararası kullanımlar olması “Muhasebe Revizyonu” konusunun önemini artırmaktadır. Hukuk bilimi açısından bir olayın doğru tanımlanması ve değerlendirilmesi muhasebe biliminde de geçerlidir. Muhasebe işlemlerinde denetim, dünya üzerinde… Continue Reading

Vergi Demokrasisi

Vergi DemokrasisiİÇİNDEKİLER 1- Vergi Demokrasisine  ilişkin temel kavramlar ve yaklaşımlar2-Vergi Demokrasisine Etki Eden faktörler3-Vergi Yükünün Demokrasiye etkisi ile ilgili ampirik çalışma4-Ampirik Çalışmanın Analizi

Bir Vergi Tekniği Yöntemi Olarak Kaynakta Vergileme

Bir Vergi Tekniği Yöntemi Olarak Kaynakta VergilemeBu çalışmada, günümüzde birçok ülkenin vergi sisteminde yaygın uygulama alanı bulan, vergi güvenliğini sağlayan bir vergi tahsil yöntemi ve vergilendirme yöntemi olarak Türkiye’de de tercih konusu olan ve uygulama alanı gittikçe genişleyen kaynakta vergilemeye… Continue Reading

Emsal Danıştay Kararları Çerçevesinde Vergi Usul Kanununa Göre Değerleme

Emsal Danıştay Kararları Çerçevesinde Vergi Usul Kanununa Göre DeğerlemeDeğerleme, iktisadi kıymetlerin belirli bir zamandaki değerinin belli bir para birimi cinsinden ifade edilmesidir. Değerlemeden beklenilen maksada göre iktisadi kıymetlerin değerleme tarz ve ölçüleri birbirinden farklılık gösterir. Örneğin, vergi matrahının tespiti için… Continue Reading