2016 Vergi Soru Bankası

2016 Vergi Soru BankasıGerek Vergi Müfettiş Yardımcılarının gerekse de Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan diğer personelin eğitimine katkı sağlamak ve mesleki sınavlarında başarılı olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Vergi Soru Bankası Kitabı hazırlanmıştır.Bu kitapta benzerlerinden farklı olarak soruların hemen arkasında çözümleri yer… Continue Reading

Türkiye’de Vergiye Bakış & Metaforik Bir Analiz

Türkiye’de Vergiye Bakış & Metaforik Bir AnalizVergi ve Metafor Kavramları Türkiye’de Mükelleflerin Vergi Metaforları

Vergi Ahlakı ve Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörlerin Analizi: Bursa İli Örneği

Kitabın ismi Vergi Ahlakı ve Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörlerin Analizi: Bursa İli Örneği dir.Kitap Ali Yurdakul tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren,… Continue Reading

Türk-Alman Çifte Vergilendirme Anlaşmasında Yorum, Uygulama ve Gelecek Eğilimler

Türk-Alman Çifte Vergilendirme Anlaşmasında Yorum, Uygulama ve Gelecek EğilimlerBu kitap, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Münster Üniversitesi Hukuk Fakültelerinin 4 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği 1. Türk-Alman Uluslararası Vergi Hukuku Bienali’nde sunulan ve tartışılan tebliğlerin derlendiği bir çalışmadır. Bir Türk ve… Continue Reading

Bir İtirazınız Yoksa Vergiyi Tabana Refahı Tavana & Hayat ve İktisat Üzerine Yazılar

Bir İtirazınız Yoksa Vergiyi Tabana Refahı Tavana & Hayat ve İktisat Üzerine YazılarMaliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak uzun yıllardır verginin ekonomi ile ilişkisini irdeleyen Bülent Soylan, “Vergiyi Tabana Refahı Tavana” isimli yeni kitabında hayatın içinde karşımıza çıkan taban-tavan ilişkileri ve… Continue Reading

Dış Ticarette Ulusal ve Uluslararası Vergilendirme

Dış Ticarette Ulusal ve Uluslararası VergilendirmeDış Ticaret gerçekleştirilirken tabi olunması gereken ulusal ve uluslar arası mevzuat da önem arz etmektedir.Bu noktada ,dikkat edilmesi gereken mevzuat hükümlerinin başında vergilendirme gelmektedir.Çünkü dış ticaret,gideceği yöne vergi yüküne göre karar vermektedir.

Vergi Kaçakçılığı Suçları

Vergi Kaçakçılığı Suçları*Vergi Kaçakçılığı Suçları, Tanımı, Tarihçesi, Unsurları, faili, Mağduru, soruşturma ve Kavuşturma Şartı *Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Özellikleri, Diğer Vergi Suçları ve Ceza Kanunundaki Benzer Suçlardan Farkı *Vergi Kaçakçılığı Suçları Açısından, Defter, Kayıt ve Belge Tutma, Saklama ve İbraz Zorunluluğu… Continue Reading

Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve Esasları

Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve EsaslarıAnayasamıza göre; “Devletin temel amaç ve görevleri; kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya çalışmaktır.” Anayasayı uygulamak aynı zamanda hukuka… Continue Reading

Makroiktisat & Alternatif Görüşlerle Teori ve Uygulama

Kitabın ismi Makroiktisat & Alternatif Görüşlerle Teori ve Uygulama dir.Kitap Mehmet Fatih Cin tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun… Continue Reading