Sanat Komplosu & Yeni Sanat Düzeni Ve Çağdaş Estetik 1

Sanat Komplosu & Yeni Sanat Düzeni Ve Çağdaş Estetik 1Jean Baudrillard, 1996’da Sanat Komplosu’nu yayınladığında, artık çağdaş sanatın varlık nedeni kalmadığını ilan ederek sanat çevrelerinde büyük bir skandala yol açtı. “Sanat, bayağılığa, atıklara, vasatlığa, değer ve ideoloji diye el koyuyor,”… Continue Reading

Felsefe Konuşmaları & Felsefeye Giriş

Felsefe Konuşmaları & Felsefeye Giriş20. yüzyılın en önemli filozoflarından Karl Jaspers psikiyatri ve teoloji alanlarındaki ufuk açıcı fikirlerinin de desteğiyle çağdaş felsefeye yeni bir yön vermiştir. Jaspers bu eserinde uzmanlara yönelik zorlu bir metin ortaya koymak yerine felsefenin genel sorunlarını… Continue Reading

Felsefe-Bilimin Doğuşu & Aristoteles’te Canlılar ve Bilim Sorunu

Felsefe-Bilimin Doğuşu & Aristoteles’te Canlılar ve Bilim Sorunu“Eflatun, hem dini mistiklerin hem de felsefenin, dolayısıyla bilimin fışkırdığı duyun başıdır. Hayatın bu iki yüce vechesi onun nazarında zıtlık halinde değildir. Tam tersine, Kutsal Bütünlük’ün (Kosmos) birbirini tamamlayan iki asli görünümüdürler. Bu… Continue Reading

Fransız Aydınlanma Felsefesi

Fransız Aydınlanma FelsefesiFransız Aydınlanma felsefesi, çoğu zaman, hiçbir yetkeye bağlı kalmaksızın akıl sayesinde yeni bir dünya görüşünü temsil etmekle övünür. Günümüze kadar ulaşan bu övgüsünde haklıdır elbet.Ancak, Aydınlanma Yüzyılı (Le siècle des Lumières) salt akıl, bilim ve mantıkla açıklanabilecek, tek… Continue Reading

Estetik

Estetik“Güzellik” duygusunun sınıfsal içeriğinden yola çıkan seksen altı yıllık dev çınar, altı yıllık çalışmasının ürünü olan bu eserine bir soruyla başlıyor. Daidalos –yontuculuğu bulan, Kekrops soyundan kral ailesinden gelen Atinalı mimar-, neyi arıyor ve neyi buluyor? Yanıtı yazar veriyor: “Nesnenin… Continue Reading

Altın Çağın Mucitleri

Altın Çağın MucitleriBilimin ve tekniğin olmadığı, açlık ve sefaletin kol gezdiği, toplumsal iradenin kiliselerin, derebeylerin ve göstermelik kralların hegemonya olduğu bir Avrupa düşünün. Tarihin bile karanlık çağ olarak nitelendirdiği bir dönemi yaşarken doğuda ise tam tersi bir durum yaşanıyordu. Bütün… Continue Reading

Levinas Sözlüğü

Levinas SözlüğüBir filozofun layıkıyla anlaşılması bakımından doğrudan onun kendi eserlerine yönelmek gerektiği açıktır; bununla birlikte her filozof salt kendi eserlerine başvuruyla da kolayca anlaşılabilir değildir. Bir filozofu kendi dilinden okumak, hem felsefe tarihine mal olmuş kavramları kendi hesabına nasıl kullandığını… Continue Reading

Apologie des Sokrates

Apologie des SokratesDie Apologie des Sokrates ist Sokrates’ Verteidigungsrede, verfasst von seinem langjährigen Schüler und “Nachfolger” Platon, der diesem Asebie-Prozess (Prozess wegen Gottlosigkeit) gewiss beigewohnt hat. Ebenso gewiss ist auch, dass Platon mit diesem Text kein rasch mitgeschriebenes Gerichtsprotokoll hinterlassen… Continue Reading

Sosyalist Cep Kitapları Seti (12 Kitap Takım)

Sosyalist Cep Kitapları Seti (12 Kitap Takım)Set İçindeki Kitaplar; Sosyalist Dünya Görüşü MarksizmÜnlü Fransız Marksisti Henri Lefebvre, bu eserinde, çok geniş ve karmaşık bir öğreti olan Marksizmin kısa ama doyurucu ve anlaşılır bir özetini sunuyor. Marksist İktisat El Kitabıİkinci basımı… Continue Reading

Sakıncalı Medrese & Felsefe Tarihinden Seçmeler

Sakıncalı Medrese & Felsefe Tarihinden SeçmelerSakıncalı Medrese, içinde bulunduğumuz bilişim çağının imkân ve ihtiyaçlarını önemseyen bir proje olarak 6 yıl evvel hayata geçti ve bir iddiası var: Sosyal medya mecraları sadece politik polemiklerin ve düzeysiz mizahın yapıldığı yerler olarak anılmamalılar.… Continue Reading