Romantizm Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon

Romantizm Pragmatizm ve DekonstrüksiyonRomantizm, Paragmatizm ve Dekonstrüksiyon Coloridge, Shelley ve alman ironistlerin formüle ettikleri bir felsefi akım olarak romantizmin; “aklın tiranlığı” anti-düalist bir felsefe adına reddeden bir akım olarak romantizmin arka bahçesini yorumlama girişiminde bulunuyor. William James ve John Dewey’in… Continue Reading

Çağdaş Düşüncenin Kurucuları

Çağdaş Düşüncenin KurucularıÇağdaş zihin olağanüstü şekilde ihtilaflı etkilerin üründür. Isaiah, Platon, Aquihos, Descartes, Copernicus, Montesquieu, Locke- bunlar ve başka birçok düşünür düşüncelerini Batı bilincinin ana akımına akıtmışlardır. Platoncu ve Stoacı, Nominalist ve Realist, Romantik ile Klasik, Pozitivist ile Varoluşçu arasındaki… Continue Reading