Fransız Aydınlanma Felsefesi

Fransız Aydınlanma FelsefesiFransız Aydınlanma felsefesi, çoğu zaman, hiçbir yetkeye bağlı kalmaksızın akıl sayesinde yeni bir dünya görüşünü temsil etmekle övünür. Günümüze kadar ulaşan bu övgüsünde haklıdır elbet.Ancak, Aydınlanma Yüzyılı (Le siècle des Lumières) salt akıl, bilim ve mantıkla açıklanabilecek, tek… Continue Reading

Postyapısalcılık

PostyapısalcılıkPostyapısalcı metodoloji önemli ölçüde özne sorunu etrafında şekillendi. Postyapısalcılar yapısalcı düşünüşün öznenin önemini gizleyen bir anlamlandırma tarzına karşılık geldiği iddiasındaydılar. Yapısalcılığın sunduğu analiz çerçevesi bir dizi ciddi etik ve epistemolojik sorunu beraberinde getiriyordu. Örneğin nesnel süreçlere aşırı şekilde değer verilmesi… Continue Reading

Fenomenoloji Üzerine Beş Ders

Fenomenoloji Üzerine Beş DersBu kitap Husserl’in 1907’de Göttingen Üniversitesi’nde Fenomenoloji üzerine verdiği beş dersin metnini bir araya getirmektedir. Husserl bu Beş Ders’te fenomenolojisinin ana savlarını ve neredeyse tüm temel kavramlarını ortaya koyarak fenomenolojik düşünmenin yürüdüğü yolu bize göstermektedir. Bu dersler… Continue Reading

Postyapısalcılık (Kültür Kitaplığı 126)

Postyapısalcılık (Kültür Kitaplığı 126)Postyapısalcılık insanlar arasındaki bireysel ve kültürel ilişkileri kavrayış biçimimizde çarpıcı değişiklikler yaratan bir metodoloji olarak görüldü. Bu kavramın öncelikle yapısalcılıkla arasındaki düşünsel ve organik ilişkiyi tanımlayan bu çalışma, edebiyattan plastik sanatlara, sinemadan popüler kültüre dek farklı alanlardaki… Continue Reading

Sosyal Bilimler Felsefesi & Pragmatizme Doğru

Sosyal Bilimler Felsefesi & Pragmatizme DoğruÇoğu sosyal bilim felsefecisine göre, sosyal araştırma esasen dış toplumsal alanı ‘açıklama’ya çalışır; böylece onların görevi, bu açıklayıcı girişim ve ona eşlik eden metodolojik stratejiler üzerinde düşünmektir. Oysa, sosyal bilimler felsefesi sosyal araştırmanın tek amacının… Continue Reading

Post-yapısalcılık ve Postmodernizm & Eleştirel Bir Giriş

Post-yapısalcılık ve Postmodernizm & Eleştirel Bir GirişPost-yapısalcı felsefe salt bir felsefe konumu olmaktan öte dilbilimden yazın kuramına, toplumbilimden insanbilime, ruhbilimden göstergebilime pek çok disiplinin biraraya geldiği ortak bir düşünme düzlemiyken; postmodern felsefe oldukça değişik felsefe eğilimlerinin bir potada eritildiği, birbirinden… Continue Reading

Romantizm Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon

Romantizm Pragmatizm ve DekonstrüksiyonRomantizm, Paragmatizm ve Dekonstrüksiyon Coloridge, Shelley ve alman ironistlerin formüle ettikleri bir felsefi akım olarak romantizmin; “aklın tiranlığı” anti-düalist bir felsefe adına reddeden bir akım olarak romantizmin arka bahçesini yorumlama girişiminde bulunuyor. William James ve John Dewey’in… Continue Reading

Çağdaş Düşüncenin Kurucuları

Çağdaş Düşüncenin KurucularıÇağdaş zihin olağanüstü şekilde ihtilaflı etkilerin üründür. Isaiah, Platon, Aquihos, Descartes, Copernicus, Montesquieu, Locke- bunlar ve başka birçok düşünür düşüncelerini Batı bilincinin ana akımına akıtmışlardır. Platoncu ve Stoacı, Nominalist ve Realist, Romantik ile Klasik, Pozitivist ile Varoluşçu arasındaki… Continue Reading