Helenistik Felsefe

Helenistik FelsefeAntik Ege ekini Asya’nın görkemli uygarlıkları karşısında en azından çocuksu ve sönük görünür, sessiz tarihlerinde gelişime kapanan o erken olgunlaşmalara karşıt olarak birlikten yoksun bir kaynaşma gibi durur. Ama tam bu bireysel özgürlükten başka dayanıklı hiçbir öğesi olmayan ekinsel… Continue Reading

Hümanizm

HümanizmHümanizmin eğitimsel faaliyet, felsefi kavram veya varoluşçu “hayat duruşu” olarak tanımlamaları değişik kültürel ve politik amaçlar için yüzyıllar boyunca geliştirilmiş ve hümanizm karşıtı reaksiyonlar yapısalcılık, postmodernizm ve post-sömürgecilik gibi akımlara katkıda bulunmuştur. Rönesans, modern edebiyat ve İngiliz dilinin yazınsal teorisi… Continue Reading

Postyapısalcılık (Kültür Kitaplığı 126)

Postyapısalcılık (Kültür Kitaplığı 126)Postyapısalcılık insanlar arasındaki bireysel ve kültürel ilişkileri kavrayış biçimimizde çarpıcı değişiklikler yaratan bir metodoloji olarak görüldü. Bu kavramın öncelikle yapısalcılıkla arasındaki düşünsel ve organik ilişkiyi tanımlayan bu çalışma, edebiyattan plastik sanatlara, sinemadan popüler kültüre dek farklı alanlardaki… Continue Reading

Postmodernliğin Durumu

Postmodernliğin DurumuDavid Harvey Postmodernliğin Durumu’nda başlangıç olarak terimin farklı anlamlarını inceliyor ve modernizmin sonrası toplumsal yaşantıyı anlamakta bu kavramlaştırmayı kullanmanın ne ölçüde uygun ve yararlı olduğunu tartışıyor.

Edmund Husserl’de Başkasının Ben’i Sorunu

Edmund Husserl’de Başkasının Ben’i SorunuBu çalışma, başkasının ben’i sorunu üzerinde Husserl ile bir dialogtur. Okuyucuyu, doğrudan doğruya Husserl’in düşünce dünyasının içine sokmak isteğiyle söz, objektif bağlamların gerektirdiği yerde, Husserl’e verilmiştir. Yapıtın yeni tıpkıbasımı.

Stoa Felsefesi

Stoa FelsefesiStoa okulu, Batı düşünce dünyasının temelinde bulunan Antik Yunan kültününün belli başlı düşünce okullarından birini oluşturur. İ.Ö. 4. yüzyılda yaşayan ve Aristoteles’in çağdaşı olan ilk Stoa filozoflar, Attika yarımadasına dışardan gelmiş yabancılardı; belki de bu nedenle, farklılıları ortadan kaldırmadan… Continue Reading

Anarşizm (Kültür Kitaplığı 78)

Anarşizm (Kültür Kitaplığı 78)Erk karşıtı öncülerin farklı bir hümanizma idealiyle temellerini attığı anarşizm, muhalifleri tarafından çoğu kez uygulanması olanaksız bir siyasi program olarak eleştirilmiştir. Oysa, anarşizmin kültürel açılımları ve bireyin salt özgürlüğü üzerine yaptığı özgün vurgu tüm canlılığını koruyor. Kropotkin’den… Continue Reading

Fenomenolojik Değer Estetiği

Fenomenolojik Değer Estetiği20. yüzyılın ilk yarısında fenomenolojik gelenek bağlamındaki değer tartışması temelde estetiğin bir bilim olmasıyla ilgilidir. Erken dönem fenomenolojik değer tartışmasında Moritz Geiger, Roman Ingarden ve Nicolai Hartmann önemli bir yer tutar. Bu çalışma Geiger ve Hartmann’ın estetik değer… Continue Reading

Pozitivizmin Erken Cumhuriyet Dönemine Etkisi

Pozitivizmin Erken Cumhuriyet Dönemine Etkisi1923-1945 dönemini pozitivist yaklaşımı temel ölçü alarak inceleyen kitapta, Cumhuriyet Devrimlerinin Osmanlıdan Cumhuriyete paradigmal bir geçişle, halka yönelik sosyo kültürel bir hareket olduğu savı ispat edilmeye çalışılıyor.