Sonsuz Talep & Bağlanma Etiği, Direniş Siyaseti

Sonsuz Talep & Bağlanma Etiği, Direniş SiyasetiSimon Critchley Sonsuz Talep’te bir yandan içinde yaşadığımız kapitalist liberal demokrasi döneminde yoğun biçimde hissedilen siyasal hayal kırıklığının nedenlerini araştırırken, bir yandan da bu hayal kırıklığını ve doğurması muhtemel nihilist tepkileri, insanları sahiden motive… Continue Reading

Dünya Dinlerinde Cinsel Ahlak

Dünya Dinlerinde Cinsel AhlakCinsellik ve din insanlığın en genel meseleleridir. Çoğunlukla karşıt – fiziksel ve tinsel, geçici ve sonsuz – olarak değerlendirildiklerinden, farklı ve açık seçik bir biçimde tanımlanmış alanları işgal ediyor gibi görünseler de, sürekli etkileşim halindedirler. Dünya Dinlerinde… Continue Reading

Ahlak Sorunumuz

Ahlak SorunumuzHasan Ayık’ın beşinci kitabı, Ahlak Sorunumuz adıyla Önce Kitap Yayınları arasında çıktı. “Yalnız akıllı ve özgür irade sahibi insanın, dışarıdan hiçbir baskı olmadan kendi iç dünyasında kurabileceği ahlak, insan davranışlarına değer katması nedeniyle onun kalitesini göstermektedir.” cümlesiyle “giriş” yazısı… Continue Reading

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin RuhuMax Weber (1864-1920), Alman düşünür, sosyolog ve ekonomi politik uzmanı. Modern antipozitivistlik sosyoloji incelemesinin babası olduğu düşünülür. Sosyolojiyi metodolojik olgunluğa ulaştırmıştır. Marx’ın sınıf temelli çözümlemelerinin yerine statü kavramını getirmiştir.Almanya’nın Erfurt kentinde doğmuştur. Sir Max Weber’in yedi… Continue Reading

Ahlak Eğitimi

Ahlak EğitimiEmile Durkheim’ın, yüz yıl kadar önce (1902-1903) Sorbonne’da öğretmenlik bölümü öğrencilerine Ahlak Eğitimi başlığı altında sunduğu bu toplumbilim ders notları hâlâ bir başyapıt olma niteliğini koruyor. Modern toplumun sahip olması gereken laik (akılcı) ahlak anlayışının ilkokul çağındaki bir çocuğa… Continue Reading

Ahlaktan Felsefeye Felsefeden Ahlaka

Ahlaktan Felsefeye Felsefeden AhlakaHayatın sürekli bir değişim içinde ilerleyen, statikliğe yer vermeyen dinamik bir süreç oluşu, yaşam süreci içerisinde birey ile çevresi arasında devamlı bir etkileşim ve bu etkileşimle birlikte bir değişimin olduğu gerçeğini gözler önüne serer. Bu çerçevede felsefe, hayat süreci… Continue Reading

Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi*İyiyle Kötünün Savaşı*Ahlak, Etik ve Evrensellik*Birey ve Ahlak*Özgürlük ve Ahlak*Uygulamalı Etik *İyi ve Kötünün/doğru ve yanlışın savaşı*Mutluluk açısından insan ile hayvan arasında bir fark var mıdır ?*İnsanın mutluluğu hak etmesi kavramı nedir ?*Ahlaki davranışta önemli olan niyet midir sonuç mu ?*Aşkın ahlakı var mıdır ?*Özgürlüğü… Continue Reading

Hümanizm ve Ahlak Felsefesi

Kitabın ismi Hümanizm ve Ahlak Felsefesi dir.Kitap Mihailo Markoviç tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Ahlak Felsefesine Giriş

Ahlak Felsefesine GirişFelsefi bir ahlaktan beklenen, ahlaki olanın özünü teşkil eden “iyi”nin ne anlama geldiğini, ahlaki bilinç ve yargının nasıl oluştuğunu, ödev e sorumluluk kavramlarını, özgür eylemin niteliğini ve bilhassa niçin insanın ahlaki davranmak zorunda olduğunu açıklamaktır. Ettiğin önemli bir… Continue Reading

Ahlak Nizamı (Kod:6-D-3)

Kitabın ismi Ahlak Nizamı (Kod:6-D-3) dir.Kitap Nurettin Topçu tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading