Şehirdeki Bahçe & Organik Olarak Yetiştirilebilecek 43 Bitki

Şehirdeki Bahçe & Organik Olarak Yetiştirilebilecek 43 BitkiFazla bir çaba ve masraf gerektirmeyen, yeni başlayanlara zorluk çıkartmayacak 43 çeşit bitkiyi evinizin ya da apartmanınızınbahçesinde, dairenizin balkonunda organik olarak kolaylıkla yetiştirebilir, gönul rahatlığıyla tuketebilir, tum kötu enerjinizitoprağa aktarıp eğlenceli bir uğraş… Continue Reading

Hormonlar & Bitki Büyüme Düzenleyicileri

Hormonlar & Bitki Büyüme Düzenleyicileri– BA­ZI ÖNEM­Lİ BİT­Kİ BÜ­YÜ­ME DÜ­ZEN­LE­Yİ­Cİ­LE­Rİ­NİN İSİM­LE­Rİ– Gİ­RİŞ– HOR­MON­LA­RIN TA­RİH­SEL SÜ­RE­Cİ– OK­SİN­LER   Ok­sin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi  Ok­sin­le­rin Kul­la­nım Alan­la­rı – GİB­BE­REL­LİK ASİT  Gib­be­rel­lin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi  Gib­be­rel­lik Asi­tin Et­ki­le­ri ve Kul­la­nım Alan­la­rı – Sİ­TO­Kİ­NİN­LER  Si­to­ki­nin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi  Si­to­ki­ni­nin Et­ki­le­ri – AB­Sİ­SİK… Continue Reading

Her Yönüyle Gül ve Gül Yetiştiriciliği

Her Yönüyle Gül ve Gül YetiştiriciliğiÖNSÖZ   BİRİNCİ BÖLÜM  Gülün Genel Özellikleri ve Tarihteki Yeri  Gül Konusunda Yazılan Kitaplar ve Bilimsel Toplantılar  Güllerin Kullanım Alanları  Güllerin Çoğaltılması  1-Generatif Yöntemle Çoğaltma  2-Vegetatif Yöntemlerle Çoğaltma  Fizyolojik Bozukluklar  Bitki Besin Elementlerinin Noksanlıkları ve Noksanlık Belirtileri  A- Semptomlar yaşlı ve alt yapraklarda  AA- Semptomlar genç yapraklarda   Bitki… Continue Reading