1918 Sovyet Anayasası & İşçi Sınıfının İlk Anayasası

1918 Sovyet Anayasası & İşçi Sınıfının İlk AnayasasıBu eser, Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti (RSFSC) anayasasının Rusça orijinalinden, devrimci ruhunu kaybetmeden yapılan ilk ve tek çeviridir. Bu anayasa tarihsel bir metin olmanın ötesinde, aynı zamanda ezilenlerin özlemlerinin güncel ve canlı… Continue Reading

The Essentials Of American Constitutional Law

The Essentials Of American Constitutional LawThe principles of American constitutional law are the foundation of all judicial decisions, and it is (as Marshall observes) “the province and duty of the Courts to say what the law is.” Judicial decisions, however,… Continue Reading

The English Constitution

The English ConstitutionNaturally, the most striking of these illustrative changes comes from France. Since 1789 France has always been trying political experiments, from which others may profit much, though as yet she herself has profited little. She is now trying… Continue Reading

Anayasa Hukuku Pratik El Kitabı

Anayasa Hukuku Pratik El Kitabı24 Haziran 2018 Seçimleri Sonrasında Yürürlüğe Girecek Değişiklikleri Kapsamaktadır. Birinci BölümA- Dünyada Anayasal HareketlerB- Ülkemizdeki Anayasal Gelşimm Sürecine Bakış İkinci Bölüm1982 Anayasası1982 Anayasasının Özellikleri Üçüncü Bölüm1982 Anayasasının İncelenmesi3.A.Baslangıç Bölümü3.B İlk 3 Madde Dördüncü BölümAnayasada Yeralan Temel Hak Ve Hürriyetler Ve… Continue Reading