Eğitimciler İçin İnsan Hakları ve Vatandaşlık

Eğitimciler İçin İnsan Hakları ve VatandaşlıkSosyal bilimler içinde değerlendirilebilecek olan “İnsan Hakları ve Vatandaşlık” alanının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu alanla hukukçular, felsefeciler, tarihçiler, sosyologlar, siyaset bilimciler ve eğitimciler ilgilenmişler ve eserler vermişlerdir. Daha çok eğitimci hedef kitlesi için… Continue Reading

Themis İnsan Hakları ve Demokratikleşme – Türkiye’nin İdari Yapısı – Kamu Görevlileri

Themis İnsan Hakları ve Demokratikleşme – Türkiye’nin İdari Yapısı – Kamu Görevlileriİnsan Hakları ve Demokratikleşmeİnsan Hakları ve İnsan Haklarının Korunmasıİnsan Hakları Kavramıİnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde KorunmasıAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları MahkemesiAvrupa İnsan Hakları Mahkemesinin YapısıAvrupa İnsan Hakları… Continue Reading

İnsan Hakları ve Demokrasi & Vatandaşlık Bilgisi

İnsan Hakları ve Demokrasi & Vatandaşlık BilgisiEğitim sistemlerinin ortak amaçlarından biri, belki de en önemlisi iyi vatandaş, iyi insan yetiştirmektir. Eğitim sistemlerini “millî” kılan da budur. Türk Millî Eğitim Sistemini düzenleyen 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan, Türk Millî Eğitiminin Genel… Continue Reading

İnsan Haklarının Yükü

İnsan Haklarının Yüküİnsan hakları, yeryüzündeki herhangi bir devleti, toplumu ve hatta toplumsal kuralı değerlendirirken kullanılacak evrensel ve tarafsız bir ölçüt olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Bu haklar uluslararası meşruiyetin kaynağı, demokrasinin temel gereği ve tüm toplumsal ihtilafların nihai hakemi olarak algılanmaktadır. Kuşkusuz… Continue Reading

Vatandaşlık Bilgisi Demokrasi ve İnsan Hakları

Vatandaşlık Bilgisi Demokrasi ve İnsan HaklarıİÇİNDEKİLER    1-Temel Hukuk bilgisi2-Vatandaşlık bilgisi3-Devlet, devlet türleri ve yönetim şekilleri4-Aile, okul ve toplumda demokratik hayat ve değerler5-İnsan haklarının felsefi ve toplumsal temelleri6-Medya, demokrasi ve küçüğün kitle iletişim araçlarına karşı korunması7-Türkiye’nin uluslararası kuruluşlarla ilişkileri

İnsan Hakları ve Demokrasi (Vatandaşlık Bilgisi)

Kitabın ismi İnsan Hakları ve Demokrasi (Vatandaşlık Bilgisi) dir.Kitap Kollektif tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading