Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Anonim Ortaklık Genel Kuralları & Elektronik Genel Kurullar

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Anonim Ortaklık Genel Kuralları & Elektronik Genel Kurullar“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,anonim ortaklıklarla ilgili bir çok yeniliği getirmiş bulunmaktadır. Anonim ortaklıklarla ilgili birçok yeni alt düzenleme Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesini… Continue Reading

Gerekçeli HMK Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Kitabın ismi Gerekçeli HMK Hukuk Muhakemeleri Kanunu dir.Kitap Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına… Continue Reading

Gerekçeli TTK Türk Ticaret Kanunu

Kitabın ismi Gerekçeli TTK Türk Ticaret Kanunu dir.Kitap Başak Başoğlu tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading

Sermaye Piyasası Hukukunun Temel İlkeleri ve Gerekçeli Sermaye Piyasası Kanunu

Kitabın ismi Sermaye Piyasası Hukukunun Temel İlkeleri ve Gerekçeli Sermaye Piyasası Kanunu dir.Kitap Ünal Tekinalp tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek… Continue Reading

İcra İflas Kanunu Kenar Fihrisli

Kitabın ismi İcra İflas Kanunu Kenar Fihrisli dir.Kitap Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına… Continue Reading

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2015-2016)

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2015-2016)Bu çalışma neticesinde ortaya çıkan kararların bir bölümü, kısa bir süre önce kitap olarak da yayınlanan “Yürürlüğünün 5. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu” bildirilerinin hazırlanmasına temel teşkil… Continue Reading

Yürürlükteki Tüm Vergi Kanunları

Yürürlükteki Tüm Vergi Kanunları• Vergi Usul Kanunu • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun • Gelir Vergisi Kanunu • Kurumlar Vergisi Kanunu • Katma Değer Vergisi Kanunu • Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun •… Continue Reading

Sözleşmeyi İhlale Yöneltme

Sözleşmeyi İhlale YöneltmeSözleşmelerin ihlal edilmesinin hukuken arzu edilmediği ve ihlalin tazminatı gerektirdiği açıktır. Fakat bu ihlalde sözleşmeye taraf olmayan bir kişinin yöneltmesinin etkili olduğu varsayımlarda sözleşmeye bu şekilde dışarıdan müdahalede bulunan kişinin fiilinin de hukuken yaptırıma bağlanmasının gerekip gerekmediği hakkında… Continue Reading

Turkish Industrial Property Law Nr. 6769 – 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

Turkish Industrial Property Law Nr. 6769 – 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet KanunuTrademarks, patents, geographical signs and utility models were being regulated through various decree laws and this constituted a hardship for practitioners of law and lecturers alike. At long last,… Continue Reading