Güncel Bankacılık Hukuku

Kitabın ismi Güncel Bankacılık Hukuku dir.Kitap Murat Şahin tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Taksitle Satım Sözleşmesi

Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Taksitle Satım SözleşmesiBirinci Bölüm : Genel BilgilerI – Hukukumuzda Taksitle Satım Sözleşmesini Düzenleyen HükümlerII – Türk Borçlar Kanunu’nun Taksitle Satım Sözleşmesini Düzenleyen Hükümlerine Genel BakışIII – Taksitle Satım Sözleşmesinin Tanımı,Hukuki Niteliği ve ÖzellikleriIV – Taksitle… Continue Reading

İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı

İş Hukukunda Yaş AyırımcılığıHukukumuzda yaş ayırımcılığı, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile ilk defa kanun düzeyinde açıkça yasaklanmıştır. Dolayısıyla, bu Kanun’un yürürlük tarihi olan 20 Nisan 2016, yaş ayırımcılığı ile mücadelede dönüm noktası olarak değerlendirilmelidir. Bu kitapta,… Continue Reading

Pay Sahipleri Sözleşmesinden Doğan Birlikte Satma Hakkı ve Birlikte Satışa Zorlama Hakkı

Pay Sahipleri Sözleşmesinden Doğan Birlikte Satma Hakkı ve Birlikte Satışa Zorlama Hakkı6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu döneminde yoğun tartışmalara konu olan pay sahipleri sözleşmesi yeni kanun döneminde de gündemde kalmaya devam etmektedir. Uluslararası ticaret ve yatırımlar varolmaya devam ettiği… Continue Reading

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin EtkisiAile hukukuna ilişkin hükümlerin, kural olarak emredici nitelikte olması nedeniyle eşler, kendi aralarında her türlü hukuki ilişkiyi kurma özgürlüğüne sahip değildirler. Ancak kanun koyucu, Türk Medeni Kanunu’nda yer vermiş olduğu bazı düzenlemeler ile eşlere,… Continue Reading