İslami Hareket

İslami HareketTürkiye’nin yüz yıllık bir değişime ve dahası varolma kavgasının yorgunluğunu belki de ağırlığını omuzlarında taşıdığı bu yıllar aynı zamanda bu dönemin travmatik etkilerinden de kurtulmaya ve bu travmatik koşulların baskısının dışında kendisini tanımlamaya çalıştığı bir sürecinde başlangıcına işaret etmekte.Bir… Continue Reading

İbn Kesir Tefsiri 2.Cilt & Tam Metin

Kitabın ismi İbn Kesir Tefsiri 2.Cilt & Tam Metin dir.Kitap İbn Kesir tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına… Continue Reading

Mezhepsizlik Cereyanları & Sapkın Mezhepler

Mezhepsizlik Cereyanları & Sapkın MezheplerDeğerli okuyucu!Yaşadığımız çağda fikir akımlarının önünde,hemen hemen sınır kalmamıştır.Türkiye’mizde yaygın olan batıl mezhepler ve bid’atlardan,ehl-i sünnet inançlarından uzaklara sapan mezhepsizlik ve Vahhabilik cereyanlarından her yaş ve her seviyedeki insanımız, özellikle öğrenim çağındaki çocuklarımızve gençlerimiz, bunların propagandasındamaruzdurlar.İnsana,… Continue Reading

Tefsirli Kur’an Meali & Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim 3 Cilt (Tam Metin)

Tefsirli Kur’an Meali & Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim 3 Cilt (Tam Metin)Bu meal birçok tefsir kaynağının ve bunlar arasında Celaleyn, Nesefi, Beyzavi, Razi, Hazin, Zemahşeri gibi pek çok ünlü klasik tefsircinin açıklamalarını da içine alan, ayetlerin nüzul sebeplerini bildiren,… Continue Reading

Alametleriyle Birlikte Beklenen Mehdi

Alametleriyle Birlikte Beklenen MehdiBu Kitapta; Ehl-i Beyt rivayetleri ışığında İmam Mehdi hakkında öğreneceğiniz şaşırtıcı yüzlerce alamete ilave olarak şunları da okuyacaksınız:• İmam Mehdi’nin ortaya çıkacağı yıl, ay ve gün… • Gökyüzünden duyulacak olan sesler…• Yedi kişiden beşinin yok olmasına neden olacak… Continue Reading

Önder, Lider, Komutan Hz. Peygamber (s.a.v)

Önder, Lider, Komutan Hz. Peygamber (s.a.v)Kur’ân’ın emir ve talimatları doğrultusunda “Ben rahmet peygamberiyim; ben harp peygamberiyim” buyuran Rasûlüllah’ın (s.), hem tebliğ sahasında ve hem de savaş meydanlarında sergilediği en güzel örnekliği; önderliği, askeri liderliği, komutanlık vasıfları, savaş stratejisi ve taktikleri,… Continue Reading

İmam-ı Azam Ebu Hanife & Fıkhın Bedene Bürünüşü

İmam-ı Azam Ebu Hanife & Fıkhın Bedene BürünüşüModern zamanlarda özü itibariyle bize ait olmayan dünyevileştirme projesiyle birlikte sıradan bir müslümanın din-dünya tasavvuru ve algısı büyük ölçüde değişmiş, açık bir deyimle büyük ölçüde yıkıma uğramıştır. Bu dejenerasyonun etkisiyle islam fıkhının da,… Continue Reading

Bu Karanlıtan Çıkış Var! & Zamanın Ruhu

Bu Karanlıtan Çıkış Var! & Zamanın RuhuGünü gününe yazılmış bu yazılarda 35 yıl boyunca yakın tarihin gözlerinizin önünden geçişine tanık olacaksınız.Dr. Cüneyt Akman, gazeteci, iktisatçı, siyasi yorumcu ve mücadeleci gözlükleriyle, size bu karanlık kuyuya kimler tarafından, nasıl itildiğimizi anlatacak.Okudukça DİNCİ… Continue Reading

İslamiyetteki Tasavvuf ve Tarikat Hakkında Gerçek Bilgiler

İslamiyetteki Tasavvuf ve Tarikat Hakkında Gerçek BilgilerFert ve toplumların huzur ve bekası, tasavvufla sağlanmıştır. Öyle ki Osmanlı Devleti, uzun müddet ayakta durabilmiş ender devletlerden biridir. Bunun sırrı, tarihin en kritik döneminde medeniyetlerin beşiği olan bir coğrafyada kurulmuş olan Osmanlı’nın, kurucusunun… Continue Reading

Tefsirde Heterodoksi & Kadiyanilik ve Kur’an

Tefsirde Heterodoksi & Kadiyanilik ve Kur’anBilindiği gibi Kur’an-ı Kerim tarih boyunca birbirinden çok farklı anlayışlara göre yorumlanmıştır. İslam ilim ve kültür tarihindeki büyük geleneğe aykırı tefsir ve te’vil anlayışları Müslümanların sevad-ı azamınca heterodoks (Ehl-i bidat) olarak tanımlanmıştır. Son dönemde ortaya… Continue Reading