Modern Dönem Dindarlarının Kadın Algısı

Modern Dönem Dindarlarının Kadın AlgısıSosyal ve siyasi alanda yer bulamayan kadına, ideal anne ve mükemmel bir eş olarak işlevsel tanımlamalar yapılmıştır. Kadının bireyselliğinin göz ardı edilmesi, aynı zamanda çocuk doğurma gibi potansiyelinde var olan üretme gücünü kullanmak istemesi kapasitesinin eksikliği… Continue Reading

Ali Şeriati Külliyatı (38 Kitap)

Ali Şeriati Külliyatı (38 Kitap)Aşina YüzlerleKendini Devrimci YetiştirmekEbuzerÖze DönüşBiz ve İkbalHacŞiaDuaAli Şiası Safevî Şiasıİslam ve Sınıfsal YapıMedeniyet Tarihi IMedeniyet Tarihi IIÇöle İniş (Hubut-Kevir)Dinler Tarihi IDinler Tarihi IIİslam Bilim Iİslam Bilim IIİslam Bilim IIIAdem’in Vârisi HüseyinNe YapmalıKadın (Fatıma Fatımadır)Dine Karşı DinDünya… Continue Reading

İslam Düşüncesinde Farklı Okumalar

İslam Düşüncesinde Farklı Okumalarİslam düşüncesi uzun tarihsel geçmişinde, belirli etkileri olan kriz dönemleri yaşamıştır. Yunan düşüncesinin İslam dünyasına girişi ve bu düşünceye karşı yapılan savunma, İslam dünyasının karşılaştığı ilk krize başarılı bir şekilde karşılık vermesiyle sonuçlandı. Bu meydan okumanın en… Continue Reading

İslam’ın Zamanı

İslam’ın ZamanıRüstem Budak, bu kitabında Tevhid, Adalet ve Barış zemininde durarak Dünya Müslümanlarının yaşadığı ve düçar olduğu düşünce çıkmazlarına İslamcılık ekseninde yeni çözüm arayışları sunuyor.İslam’ın Zamanı, Taşra İslamcılığından İstanbul İslamcılığına, Tevhid’i arayan insandan Kur’an, ezan ve orucun aslî anlamlarına, Asr-ı… Continue Reading

İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılar

İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılarİslam kültürü içerisinde üretilen ahlakla ilgili mirasın iki temel kaynağı bulunmaktadır. Birincisi doğrudan Kur’an, Sünnet ve bu eksende oluşan pratik ve kültür; ikincisi ise İlkçağ filozoflarından Eflatun, Aristo ve onların Helenistik dönem yorumcularının Müslümanlara ulaşan… Continue Reading

Din Diyalog ve Ilımlı İslam

Din Diyalog ve Ilımlı İslamDavet çalışmalarımız esnasında bazı dostlarımız “dinler arası diyalog” konusunda lehte ve aleyhte olarak ihtilafa düşmüşlerdi. Bizden bu konuda bilgi istediler. Biz de bu kitabı yazdık. Amacımız küçük bir kitapçık yazmaktı, fakat kalem söz dinlemedi, bu hale… Continue Reading

İslami Mücadele ve Yeni Dönemde İslamcılık

İslami Mücadele ve Yeni Dönemde İslamcılık“İslami mücadele” tartışmaları, “değerler adına mücadele” olgusundan bağımsız temellendirilemez ve tartışılamaz. Eğer bahis mevzuu peygamberin kendisi olsaydı, İslami mücadele olgusunu müstakil bir mesele olarak tartışabilir ve değerlendirebilirdik. Fakat bugün peygamber yok ve bu değerler adına mecburen (Müslüman)… Continue Reading

Çağımızın İslamı

Çağımızın İslamıİslamda Güncelleştirme ya da Çağımızın İslamıİnsanlar, asırlardır yaşamakta olduğumuz dünyayı tanımaya çalışmışlardır. İnsanın neden var olduğunu ve diğer canlıların neden insana hizmet ettiğini bulmaya çalışmışlardır. İnsanoğlunun bu önlenemeyen yükselişi ve çağımızın baş döndürücü teknolojik gelişimi hakkında milyonlarca eser yazılmıştır.… Continue Reading

Günümüzde İslam (İki Dil Bir Kitap Arapça-Türkçe)

Günümüzde İslam (İki Dil Bir Kitap Arapça-Türkçe)Beyan Yayınları, İslam kültürünün yeni kuşaklara ulaştırılmasına yardımcı olmak amacıyla başlattığı ve günümüz Türkçesiyle Arapça asıllarının karşılıklı sayfalarda yer aldığı İki Dil Bir Kitap adlı seriye, yeni ve önemli eserler eklemeye devam ediyor. Günümüzde İslam – Mevdudi… Continue Reading